Ford√łmmelse af russisk forslag om forbud mod information om seksuel orientering og k√łnsidentitet i EU-Parlamentets beslutning P7_TA(2011)0575 af 14. december 2011.

Vist 128 gange.
Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2011 om det kommende topm√łde mellem EU og Rusland den 15. december 2011 og resultatet af valget til Dumaen den 4. december 2011.

Fra Europa-Parlamentets tekst – P7_TA(2011)0575 – gengives kun et par enkelte punkter. Beslutningen indeholder mange andre forhold, end de her gengivne.

Europa-Parlamentet,
  1. understreger betydningen af de l√łbende dr√łftelser om menneskerettigheder med Rusland inden for rammerne af menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland som en m√•de at konsolidere parternes interoperabilitet inden for alle samarbejdsomr√•der, og kr√¶ver, at disse m√łders form forbedres med henblik p√• at √łge deres effektivitet, navnlig med hensyn til den f√¶lles indsats mod racisme og fremmedhad, samt at denne proces √•bnes for et effektivt bidrag fra Europa-Parlamentet, Statsdumaen og ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer, uanset om dialogen finder sted i Rusland eller i en af EU’s medlemsstater;
  2. ford√łmmer de nylige forslag om forbud i flere russiske regioner og p√• f√łderalt plan mod at give offentligheden information om seksuel orientering og k√łnsidentitet;
  3. p√•l√¶gger sin formand at sende denne beslutning til R√•det, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske F√łderations regering og parlament, Europar√•det samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Den vedtagne tekst i sin helhed på dansk på Europa-Parlamentets hjemmeside.