Fordømmelse af russisk forslag om forbud mod information om seksuel orientering og kønsidentitet i EU-Parlamentets beslutning P7_TA(2011)0575 af 14. december 2011.

Vist 124 gange.
Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2011 om det kommende topmøde mellem EU og Rusland den 15. december 2011 og resultatet af valget til Dumaen den 4. december 2011.

Fra Europa-Parlamentets tekst – P7_TA(2011)0575 – gengives kun et par enkelte punkter. Beslutningen indeholder mange andre forhold, end de her gengivne.

Europa-Parlamentet,
  1. understreger betydningen af de løbende drøftelser om menneskerettigheder med Rusland inden for rammerne af menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland som en mĂĽde at konsolidere parternes interoperabilitet inden for alle samarbejdsomrĂĽder, og krĂŚver, at disse møders form forbedres med henblik pĂĽ at øge deres effektivitet, navnlig med hensyn til den fĂŚlles indsats mod racisme og fremmedhad, samt at denne proces ĂĽbnes for et effektivt bidrag fra Europa-Parlamentet, Statsdumaen og ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer, uanset om dialogen finder sted i Rusland eller i en af EU’s medlemsstater;
  2. fordømmer de nylige forslag om forbud i flere russiske regioner og pü føderalt plan mod at give offentligheden information om seksuel orientering og kønsidentitet;
  3. pülÌgger sin formand at sende denne beslutning til Rüdet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Europarüdet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Den vedtagne tekst i sin helhed pĂĽ dansk pĂĽ Europa-Parlamentets hjemmeside.