Europa-Parlamentets beslutning P8_TA(2016)0020 om EU’s prioriteter for samlingerne i FN’s Menneskerettighedsr√•d i 2016.

Vist 85 gange.

EU
EU
Europa-Parlamentet vedtog i sin beslutning P8_TA(2016)0020 torsdag den 21. januar 2016 p√• sit m√łde i Strasbourg at udtrykke sin bekymring over diskriminerende love og praksis samt voldshandlinger mod enkeltpersoner p√• grundlag af deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet og henstillede til EU-medlemsstaterne at tale for LGBT-personers rettigheder p√• FN’s menneskerettighedsr√•ds samlinger, som afholdes 3 gange hvert √•r i m√•nederne marts, juni og september.

Beslutningen indledes med en l√¶ngere r√¶kke h√łjtidelige bem√¶rkninger, hvorefter f√łlger 90 erkl√¶ringspunkter, hvoraf her alene gentages punkt 7, 45 og 46.

FN’s menneskerettighedsr√•d
7. opfordrer EU til at f√łlge op p√• UPR-henstillingerne i EU‘s politiske dialoger med de ber√łrte lande for at finde m√•der og midler til at gennemf√łre henstillingerne ved hj√¶lp af landestrategierne og de regionale strategier;

LGBTI-personers rettigheder
45. udtrykker bekymring over den fortsatte eksistens af diskriminerende love og praksisser samt af voldshandlinger mod enkeltpersoner i forskellige lande p√• grund af deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet; opfordrer til n√łje overv√•gning af situationen for LGBTI-personer i lande, hvor der for nylig er blevet vedtaget LGBTI-diskriminerende love; udtrykker sin st√¶rke bekymring over s√•kaldte “antipropagandalove”, der begr√¶nser ytrings- og forsamlingsfriheden, herunder i lande p√• det europ√¶iske kontinent;
46. gentager sin st√łtte til h√łjkommiss√¶rens fortsatte arbejde med at fremme og beskytte LGBTI-personers ud√łvelse af alle deres menneskerettigheder, navnlig gennem erkl√¶ringer, rapporter og Free & Equal-kampagnen; opfordrer h√łjkommiss√¶ren til at forts√¶tte bek√¶mpelsen af diskriminerende love og praksisser; er bekymret over begr√¶nsninger af de grundl√¶ggende frihedsrettigheder for LGBTI-menneskerettighedsfork√¶mpere og opfordrer EU til at √łge sin st√łtte til dem; bem√¶rker, at der er st√łrre sandsynlighed for, at de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI-personer respekteres, hvis de har adgang til alle retsinstitutioner;

* * *
Beslutningen hos Europa-Parlamentet.
FN’s menneskerettighedsr√•d om dets samlinger.