Massearrastationerne af LGBTI-aktivister i Polen den 8. august 2020. Spgsm. derom den 1. sept. 2020 til og svar den 12. dec. 2020 fra Europa-Kommissionen.

Vist 68 gange.
En lang r√¶kke medlemmer af Europa-Parlamentet stillede den 1. september 2020 foresp√łrgsel E-004735/2020 om massearrastationerne af LGBTI-aktivister i Polen den 8. august 2020 til Europa-Kommissionen, der svarede den 12. december 2020.

Blandt de anf√łrte p√• foresp√łrgslen var der syv (Karen Melchior (Radikale), Asger Christensen (Venstre), Marianne Vind (Socialdemokratiet), Linea S√łgaard-Lidell (Venstre), Pernille Weiss (Konservative), Kira Marie Peter-Hansen (Socialistisk Folkeparti), Margrete Auken (Socialistisk Folkeparti)) danske parlamentsmedlemmer (halvdelen af den danske repr√¶sentation).

* * *
Foresp√łrgslen den 1. september 2020 til Kommissionen. (Uden anf√łrsel af de parlamentsmedlemmer, der er anf√łrt i foresp√łrgslen).

Om: Massearrestationer af LGBTI-aktivister i Polen

Efter en forf√¶rdelig homofobisk pr√¶sidentkampagne af pr√¶sident Duda og efter, at den polske minister Janusz Kowalski har sagt, at hele Polen skulle v√¶re en “LGBT-fri zone”, har mere end 100 polske kommuner erkl√¶ret sig for “LGBTI-fri zone”, og myndighederne foretog den 8. august 2020 en masseanholdelse af 48 LGBTI-aktivister, fordi de havde demonstreret imod tilbageholdelsen af den unge aktivist Malgorzata Szutowicz.

  1. Ford√łmmer Kommissionen masseanholdelsen af 48 LGBTI-aktivister i Polen den 8. august 2020?
  2. Har Kommissionen været udsat for trusler om nedlæggelse af veto i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme, såfremt den træffer foranstaltninger som reaktion på disse begivenheder?
  3. Hvilke konkrete foranstaltninger planlægger Kommissionen at træffe for at sætte en stopper for de fortsatte angreb på LGBTI-personer i Polen?

Denne voldsomme eskalering er en klar overtr√¶delse af EU‘s kernev√¶rdier og respekten for de grundl√¶ggende rettigheder. Den spreder frygt blandt LGBTI-personer i Polen og sigter mod at intimidere polske LGBTI-aktivister.

Svar den 12. december 2020.
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Helena Dalli
(22.12.2020)

Kommissionen ford√łmmer enhver form for diskrimination, vold og had mod lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner, nonbin√¶re personer, interk√łnnede og queerpersoner (LGBTIQ) og LGBTIQ-aktivister. Som kommissionsformanden sagde i sin tale om Unionens tilstand, er “zoner fri for LGBT-ideologi” lig med zoner fri for menneskelighed og har ingen plads i vores Union.

Princippet om ikkeforskelsbehandling gælder også for al EU-finansiering under direkte, indirekte og delt forvaltning.

Kommissionen vil fortsat overv√•ge situationen i Polen og sikre, at princippet om ikkeforskelsbehandling overholdes fuldt ud i forbindelse med gennemf√łrelsen af EU-lovgivningen. Kommissionen vedtog den 12. november 2020 en strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer [1].

[1] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en

* * *
Folketingets journal vedr. foresp√łrgslen – Ligestillingsudvalget (LIU), alm. del, bilag 39, samling: 2020-21.
Foresp√łrgslen hos Folketinget, Ligestillingsudvalget (LIU).
Foresp√łrgslen (E-004735/2020) hos Europa-Parlamentet.
Svaret hos Folketinget, Ligestillingsudvalget (LIU).
Svaret (E-004735/2020) hos Europa-Parlamentet.