Parlamentsmedlemmer stillede 1. september 2020 spgsm. E-004735/2020 til Kommissionen om massearrestationer af LGBTI-aktivister i Polen. Svar 22. december 2020.

Vist 51 gange.
128 medlemmer af Europa-Parlamentet fra forskellige politiske grupper stillede den 1. september 2020 sp√łrgsm√•l E-004735/2020 om massearrestationer af LGBTI-aktivister i Polen til Europa-Kommissionen, der svarede den 22. december 2020.

Gruppebetegnelser:
I sp√łrgsm√•let er anf√łrt alle sp√łrgernes navne efterfulgt af betegnelsen for den politiske gruppe, de tilh√łrer i parlamentet.
Renew: Renew Europe Group.
S&D: The Progressive Alliance of Socialists and Democrats.
Verts/ALE: The European Free Alliance Greens.
GUE/NGL: Gauche unitaire européenne (The European United Left)/Nordic Green Left
NI: Non-inscrits. (Uden for grupperne.)
PPE: European Pirate Party. (H√łrer ind under gruppen 2Greens-European Free Alliance (Greens‚ÄďEFA)”.
ECR: European Conservatives and Reformists.

Blandt sp√łrgerne var f√łlgende 5 ud af de 14 danske parlamentsmedlemmer:
Asger Christensen. (Venstre.)
Karen Melchior. (Det Radikale Venstre).
Linea S√łgaard-Lidell. (Venstre).
Margrete Auken. (Socialistisk Folkeparti (SF)).
Kira Marie Peter-Hansen (Socialistisk Folkeparti (SF))
Pernille Weiss. (Det Konservative Folkeparti).

Ligestillingsudvalget (LIU) har som bilag 39 – Alm. del.
Samling: 2020-21 – kopi af sp√łrgsm√•let og svaret. Link dertil nederst p√• denne side.

* * *
Sp√łrgsm√•l
Foresp√łrgsel til skriftlig besvarelse E-004735/2020 til Kommissionen jf. forretningsordenens artikel 138

Pierre Karleskind (Renew), Sophia in ‘t Veld (Renew), Fredrick Federley (Renew), Karen Melchior (Renew), Nicolae Stefanuta (Renew), Moritz K√∂rner (Renew), Maite Pagazaurtund√ļa (Renew), Samira Rafaela (Renew), Radka Maxov√° (Renew), Liesje Schreinemacher (Renew), Abir Al-Sahlani (Renew), Anna J√ļlia Don√°th (Renew), Ir√®ne Tolleret (Renew), Sylwia Spurek (S&D), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Olivier Chastel (Renew), Gabriele Bischoff (S&D), Delara Burkhardt (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Grace O’Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Hilde Vautmans (Renew), Maria Arena (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Arba Kokalari (PPE), Pascal Durand (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Evelyne Gebhardt (S&D), Laurence Farreng (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Billy Kelleher (Renew), Andrus Ansip (Renew), Irena Joveva (Renew), Sandro Gozi (Renew), Asger Christensen (Renew), Martin Hojs√≠k (Renew), Mar√≠a Soraya Rodr√≠guez Ramos (Renew), Klemen GroŇ°elj (Renew), St√©phane Bijoux (Renew), Jos√© Ram√≥n Bauz√° D√≠az (Renew), St√©phane S√©journ√© (Renew), Svenja Hahn (Renew), Marianne Vind (S&D), Katalin Cseh (Renew), St√©phanie Yon-Courtin (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Claudia Gamon (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Birgit Sippel (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Isabel Santos (S&D), Val√©rie Hayer (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Maria Walsh (PPE), Kathleen Van Brempt (S&D), Linea S√łgaard-Lidell (Renew), Mario Furore (NI), Clara Aguilera (S&D), Alice Kuhnke (Verts/ALE), P√§r Holmgren (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Michal ҆imecka (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Maria-Manuel Leit√£o-Marques (S&D), Fr√©d√©rique Ries (Renew), Attila Ara-Kov√°cs (S&D), Rosa D’Amato (NI), Fabienne Keller (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Chris MacManus (GUE/NGL), Caroline Nagtegaal (Renew), Malik Azmani (Renew), Jan Huitema (Renew), Bart Groothuis (Renew), Jordi Sol√© (Verts/ALE), Barry Andrews (Renew), Evelyn Regner (S&D), Pernille Weiss (PPE), Pina Picierno (S&D), Kati Piri (S&D), Javi L√≥pez (S&D), Lucia DuriŇ° Nicholsonov√° (ECR), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jordi Ca√Īas (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), S√°ndor R√≥nai (S&D), R√≥za Thun und Hohenstein (PPE), Carles Puigdemont i Casamaj√≥ (NI), Antoni Com√≠n i Oliveres (NI), Clara Ponsat√≠ Obiols (NI), Lina G√°lvez Mu√Īoz (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Fran√ßois Alfonsi (Verts/ALE), Damien Car√™me (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Mich√®le Rivasi (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sylvie Brunet (Renew), V√©ronique Trillet-Lenoir (Renew), Bernard Guetta (Renew), Rapha√ęl Glucksmann (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), Katarina Barley (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Dorien Rookmaker (NI), Manuel Bompard (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Malin Bj√∂rk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE)

Om: Massearrestationer af LGBTI-aktivister i Polen

Efter en forf√¶rdelig homofobisk pr√¶sidentkampagne af pr√¶sident Duda og efter, at den polske minister Janusz Kowalski har sagt, at hele Polen skulle v√¶re en “LGBT-fri zone“, har mere end 100 polske kommuner erkl√¶ret sig for “LGBTI-fri zone“, og myndighederne foretog den 8. august 2020 en masseanholdelse af 48 LGBTI-aktivister, fordi de havde demonstreret imod tilbageholdelsen af den unge aktivist Malgorzata Szutowicz.

Denne voldsomme eskalering er en klar overtr√¶delse af EU‘s kernev√¶rdier og respekten for de grundl√¶ggende rettigheder. Den spreder frygt blandt LGBTI-personer i Polen og sigter mod at intimidere polske LGBTI-aktivister

  1. Ford√łmmer Kommissionen masseanholdelsen af 48 LGBTI-aktivister i Polen den 8. august
    2020?
  2. Har Kommissionen været udsat for trusler om nedlæggelse af veto i forbindelse med den næste
    flerårige finansielle ramme, såfremt den træffer foranstaltninger som reaktion på disse
    begivenheder?
  3. Hvilke konkrete foranstaltninger planlægger Kommissionen at træffe for at sætte en stopper for de fortsatte angreb på LGBTI-personer i Polen?

* * *
Svar
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Helena Dalli
Kommissionen ford√łmmer enhver form for diskrimination, vold og had mod lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner, nonbin√¶re personer, interk√łnnede og queerpersoner (LGBTIQ) og LGBTIQ-aktivister. Som kommissionsformanden sagde i sin tale om Unionens tilstand, er ¬Ľzoner fri for LGBT-ideologi¬ę lig med zoner fri for menneskelighed og har ingen plads i vores Union.

Princippet om ikkeforskelsbehandling gælder også for al EU-finansiering under direkte, indirekte og delt forvaltning.

Kommissionen vil fortsat overv√•ge situationen i Polen og sikre, at princippet om ikkeforskelsbehandling overholdes fuldt ud i forbindelse med gennemf√łrelsen af EU-lovgivningen. Kommissionen vedtog den 12. november 2020 en strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer (1).

(1) https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en

* * *
Sp√łrgsm√•let hos Europa-Parlamentet.
Svaret hos Europa-Parlamentet.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.
Svaret hos Folketinget i pdf-format.