Spgsm. E-9039/2010 den 3. november 2010 om at fjerne sygdomsbetegnelsen k√łnsidentitetsforstyrrelse. Svar den 4. januar 2011.

Vist 143 gange.
I anledning af den internationale dag for fjernelse af sygeligg√łrelse af transidentiteter den 23. oktober 2010 har den tv√¶rpolitiske gruppe for LGBT-rettigheder – The European Parliaments Intergroup on LGBT Rights – den 3. november 2010 f√•et stillet et skriftligt sp√łrgsm√•l til Europa-Kommissionen om, hvad den ville g√łre for at fjerne sygdomsbetegnelsen k√łnsidentitetsforstyrrelse. Kommissionen svarede den 4. januar 2011.

Den skriftlige foresp√łrgsel den 3. november 2010 til stillet Europa-Kommissionen er stillet af:
 • Ra√ľl Romeva i Rueda (Spanien, De Gr√łnne/EFA)
 • Marije Cornelissen (Nederlandene, De Gr√łnne/EFA)
 • Michael Cashman (UK, S&D)
 • Ulrike Lunacek (√ėstrig, De Gr√łnne/EFA)
 • Sophie in’t Veld (Nederlandene, ALDE)
 • Sirpa Pietik√§inen (Finland, EPP)
Sp√łrgsm√•let den 3. november 2010
Verdenssundhedsorganisationen er i √łjeblikket ved at revidere den n√¶ste udgave af den internationale statistiske klassificering af sygdomme og sundhedsrelaterede problemer, kendt som ICD 11. Civilsamfundet og v√¶lgerne har gentagne gange opfordret til en depatologisering af det, der i √łjeblikket kaldes for “k√łnsidentitetsforstyrrelse”, og som ogs√• er kendt under den udvidede diagnose “k√łnsinkongruens” i det nuv√¶rende udkast til ICD-11.

Europar√•dets menneskerettighedskommiss√¶r [a] er af den opfattelse, at i tilf√¶lde af lovkrav i forbindelse med “tvungen skilsmisse” og “tvangssterilisation” (som dokumenteres i notat PE 425 621 om transseksuelles rettigheder i EU’s medlemsstater) har kun ugifte eller skilte transseksuelles, som har f√•et foretaget et kirurgisk indgreb og er blevet uigenkaldeligt sterile, ret til at √¶ndre deres data i f√łdselsregisteret. Det betyder faktisk, at staten foreskriver medicinsk behandling til juridiske form√•l, og dette krav er i klar modstrid med principperne om menneskerettigheder og den menneskelige v√¶rdighed (“Human Rights Comment”, 31. august 2010).

Er Kommissionen enig med Europar√•dets menneskerettighedskommiss√¶r i, at “tvungen skilsmisse” og “tvangssterilisation” er i strid med principperne om menneskerettigheder og den menneskelige v√¶rdighed?

Mener Kommissionen, at transseksuelle b√łr kunne f√• adgang til hormonbehandling og k√łns√¶ndrende kirurgi uden psykiatrisk overv√•gning?

Vil EU v√¶re fortaler for en depatologisering af transseksuelle i ICD-11-h√łringerne? I ben√¶gtende fald, hvorfor ikke?

Svaret den 4. januar 2011
Svar fra hr. Dalli på vegne af Kommissionen.

Kommissionen henviser de √¶rede medlemmer til sit svar p√• skriftlig foresp√łrgsel P-2625/10 (1), hvori Kommissionen forklarede den igangv√¶rende revision af International Classification of Diseases, ICD-10.

Form√•let med International Classification of Diseases er at underst√łtte opgaverne for sundhedspersonale og sundhedssystemer i at hj√¶lpe enkeltpersoner, is√¶r i forhold til deres tilfredshed. Denne klassificering betyder ikke nogen social, kulturel eller moralsk dom om enkeltpersoners adf√¶rd og behov.

Som n√¶vnt i “Issue Paper” [b] om menneskerettigheder og k√łnsidentitet vedtaget af Human Rights Commissioner for Europar√•det i juli 2009 (2), bruges mange internationale og nationale medicinske klassifikationer om diagnosen psykisk lidelse hos transk√łnnede personer. En s√•dan diagnose kan blive en hindring for den fulde nydelse af menneskerettighederne for transk√łnnede, is√¶r n√•r de anvendes p√• en m√•de, s√• de begr√¶nser de juridiske forhold eller valg af medicinsk behandling.

“Issue Paper” understreger ogs√•, at transseksuelle synes at v√¶re den eneste gruppe i Europa, som er underlagt stats-tvungen sterilisation, og at gifte transseksuelle f√łler sig tvunget til at lade sig skille, inden deres nye k√łn bliver officielt anerkendt.

For at disse praksisser kan v√¶re i overensstemmelse med EU-charteret om grundl√¶ggende rettigheder, s√¶rlig med hensyn til retten til respekt for menneskets v√¶rdighed, retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til ikke-forskelsbehandling, skal de v√¶re inden for mandatet om gennemf√łrelsen af EU-retten, hvilket de ikke er.

Som p√•peget i dokumentet “Transgender Person’s Rights in the EU Member States” udarbejdet af Europa-Parlamentet (3), som de √¶rede medlemmer n√¶vner i deres sp√łrgsm√•l, varierer medlemsstaternes adgang til hormonbehandlinger og k√łnsskifteoperation uden psykiatrisk overv√•gning. Dette er resultatet af den enekompetence medlemsstaterne har p√• dette omr√•de.

Kommissionen bidrager til revisionen af ICD-10 og version ICD-11 er planlagt til at blive vedtaget af World Health Assembly i 2014. I forbindelse med denne revision vil Kommissionen tage hensyn til de √¶rede medlemmers sp√łrgsm√•l.

Noter
 1. [Retur] http :/ /www. europarl.europa.eu/QP-WEB [26. december 2018: Siden findes ikke mere. Tina Thranesen.]
 2. [Retur] Menneskerettigheder og k√łnsidentitet COMMDH/Issue Paper (2009)2.
 3. [Retur] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/425621/IPOL-LIBE_NT(2010)425621_EN.pdf [30. marts 2020. Ny url. Tina Thranesen]

Der tages forbehold for oversættelsen af svaret. Ved anvendelse som dokumentation henvises til den originale tektst.
Tina Thranesen.

Sp√łrgsm√•let hos Europa-Parlamentet p√• dansk.
Sp√łrgsm√•let hos Europa-Parlamentet p√• engelsk.
Svaret hos Europa-Parlamentet Рkun på engelsk.

Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Europarådets menneskerettighedskommissær var på daværende tidspunkt Thomas Hammarberg.
 2. [Retur] Med “Issue Paper” henvises til Thomas Hammarbergs rapport ‚Äď COMMDH/Issue Paper (2009)2 af 29. juli 2009 med 12 anbefalinger, som b√łr v√¶re g√¶ldende for alle transpersoner i Europa fra dav√¶rende menneskerettighedskommiss√¶r Thomas Hammarberg.