Femten Aar i Mandstøj

Vist 181 gange.

Femten Aar i Mandstøj
Femten Aar i Mandstøj

Titel Femten aar i mandstøj
Forfatter Ukendt
Forlag Skandinavisk Forlag, København
Udgivet 1929
Sprog Dansk
Antal sider 32

“Kapt. Barker”s Afsløring er Samtaleemnet over hele Verden.
Ingen forstaar, hvordan det har vĂŚret denne Kvinde muligt at bevare sin Hemmelighed i saa lang Tid.
Denne Bog, der er bearbejdet paa Grundlag af Eventyrerskens udførlige Tilstaaelse besvarer ikke alene Spørgsmsalet, men giver tillige et interessant indblik i en ulykkelig Kvindes SjÌleliv.
Kvinden, “Kaptajn Barker”, der i femten Aar optraadte i Mandstøj og udgav sig for at vĂŚre Fader til sine egne Børn, skildrer i denne opsigtsvĂŚkkende Bog sit mĂŚrkelige Ægteskab med den dybt fortvivlede Hustru, der nu ikke aner, om hun er gift eller ej.

Forhistorien.
Tirsdag den 5. Marts 1929 blev der til Politiet i London indgivet en Bedragerianmeldelse paa Kaptajn Barker – – – – en Mand, der var velkendt indenfor de bedste Kredse.
Paa Foranledning af Anklagemyndigheden blev han straks indsat i det gamle BrixtonfÌngsel, der nu hovedsagelig anvendes af MilitÌret. Efter engelsk Lov skal enhver Arrestant underkastes et grundigt LÌgeeftersyn, forinden FÌngsling kan finde Sted. Mod denne Undersøgelse protesterede han energisk. Men det hjalp ikke.
Da han satte sig til ModvÌrge, blev Tøjet frataget ham med Magt.
Til alles Forundring viste det sig nu, at den saakaldte Kaptajn var – – – en Kvinde. Ved det Forhør, der straks blev ivĂŚrksat, tilstod hun, at hendes rigtige Navn var Mrs. Valerie Smith. De sidste 15 Aar havde hun optraadt i Mandstøj under Navnet “Kaptajn Barker”. Oprindelig var hun gift med en Mand.
I 1914 blev hun imidlertid Enke.
Da Krigen udbrød, drev Eventyrlysten hende til at maskere sig som Mand og melde sig som Frivillig. Ude ved Fronten gjorde hun en Tid Tjeneste som.Sygeplejer og senere som Chauffør ved Proviantvognene. Ved Krigens Afslutning bestemte hun sig til at fortsĂŚtte Livet som.Mand. Hun var Moder til to Børn, der¡altid kaldte hende “Papa”. Børnene havde hun fortalt, at deres Moder var død for baade Aar og Dag siden.
Under Navnet “Kaptajn Barker” giftede¡hun sig igen – – – med en Kvinde. Dette Ægteskab varede tre Aar, indtil “Kaptajnen” en skønne Dag forlod sin Hustru, fordi “han” havde truffet en anden Kvinde, “han” syntes bedre om.
Ved Afsløringen anstillede den forladte “Hustru” sig meget overrasket og tilbød at aflĂŚgge Ed paa, at “Kaptajnen” virkelig var en Mand. I det daglige Liv spillede “Kaptajnen” en ret fremtrĂŚdende Rolle. “Han” stiftede saaledes en Forening af gamle Soldater, der havde deltaget i TrĂŚfningerne ved Mons.
Ret naturligt maatte Afsløringen vÌkke en Storm af Opsigt Verden over. Hvorledes har det vÌret denne Kvinde muligt i saa mange Aar at skuffe alle¡og leve sit Liv som Mand, er det brÌndende Spørgsmaal.
Denne Bog, der er bearbejdet efter “Kaptajnen”s detaillerede Tilstaaelse i Retten og de engelske Blades udførlige Kommentarer, besvarer Spørgsmaalet og giver samtidig LĂŚseren et interessant men uhyggeligt Indblik i en fantastisk Eventyrerskes mĂŚrkelige DobbelttilvĂŚrelse som Kvinde og Mand.

* * *
Kaptajn Leslie Ivor Victor Gauntlett Slight Barker blev født den 27. august 1895 i landsbyen St. Glements pü den engelske kanalø, Jersey, som pige og fik ved düben navnet Lillias Irma Valerie Barker. Hun var datter af Thomas William Barker og hans hustru Lillian Adelaide.
Lillias Irma Valerie Barker døde i 1960 og er begravet i en umÌrket grav i Kessingland kirkegürd nÌr Lowestoft, Suffolk.