Fødselstilførsler som følge af kønsskifte, CirkulÌreskrivelse om Ìndring af. CIS nr. 12003 af 10. november 1976.

Vist 207 gange.
CirkulĂŚreskrivelsen – CIS nr. 12003 af 10. november 1976 – om ĂŚndring af fødselstilførsler som følge af kønsskifte henhører under Ligestillings- og Kirkeministeriet og indeholder administrative bestemmelser om, hvordan et kønsskifte skal registreres.

CirkulĂŚreskrivelsen i sin helhed:

CirkulÌreskrivelse om Ìndring af fødselstilførsler som følge af kønsskifte.
For navngivne personer, som har gennemgüet kønsskifteoperation, kan der efter ansøgning udfÌrdiges navnebevis, hvorved- samtlige fornavne Ìndres fra drengenavne til pigenavne eller omvendt. Notering i ministerialbøgerne om südan navneÌndring forudsÌtter, at fødselsregistreringen Ìndres i overensstemmelse med det stedfundne kønsskifte. Hidtil er südan Ìndring sket i henhold til kirkeministeriets resolution i hvert enkelt tilfÌlde.

Da det ikke skønnes pükrÌvet, at ministeriets resolution fortsat indhentes i disse sager, bemyndiger man herved folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbogsførere uden for de sønderjyske landsdele til i tilfÌlde som de nÌvnte pü grundlag af overøvrighedens meddelelse om navneforandringen at foretage Ìndring af fødselsregistreringen efter nedenstüende regler:

1. Tilførslen om fødslen overføres i sin helhed fra ministerialbogens afdeling for fødte mandkøn til afdelingen for fødte kvindekøn, eller omvendt med angivelse i anmÌrkningsrubrikken af, at Ìndringen sker som følge af kønsskifte, og med henvisning til det sted i ministerialbogen, hvor den oprindelige tilførsel findes. Derefter foretages der Ìndring af navnet og sÌdvanlig notering om navnebeviset. Den nye tilførsel foretages uden nummer.

2. I den afdeling af ministerialbogen, hvortil tilførslen overføres, indføjes pü det sted, hvor tilførslen efter tidsfølgen hører hen, en henvisning til det sted, hvor tilførsel sker.

3. Den oprindelige tilførsel om fødslen slettes med angivelse af, at dette sker som følge af kønsskifte, og med henvisning til det sted, hvortil tilførslen er overført.

Forekommende tvivlstilfÌlde vil vÌre at forelÌgge kirkeministeriet til afgørelse.

Justitsministeriet har overfor kirkeministeriet oplyst, at man i hvert enkelt tilfÌlde af navneforandring efter stedfundet kønsskifte vil bede vedkommende overøvrighed om at forsyne navneforandringsmeddelelsen til ministerialbogsføreren med pütegning om, at navnebeviset er udfÌrdiget i anledning af stedfundet kønsskifte.

Et antal eksemplarer af nÌrvÌrende cirkulÌrskrivelse vedlÌgges til fordeling blandt ministerialbogsførerne i folkekirken og de anerkendte trossamfund uden for de sønderjyske landsdele.

P.M.V.

E.B.
Arne Truelsen
/Kai Winther

Til biskopperne, amtmÌndene og Københavns magistrat.

CirkulĂŚreskrivelsen pĂĽ Retsinformation.