Hollandsk lov nr. 33 351 af 17. december 2013 om √¶ndring af vilk√•rene for og kompetence til at √¶ndre k√łnsbetegnelsen i f√łdselsattester med ikrafttr√¶delse den 1. juli 2014.

Vist 470 gange.

Hollands flag
Hollands flag
Med vedtagelsen af loven, kan enhver holl√¶nder, der er 16 √•r eller √¶ldre, som er overbevist om at tilh√łre det modsatte k√łn af, hvad der er anf√łrt i f√łdselsattesten, mod afgivelse af en tro og love erkl√¶ring f√• √¶ndret sin k√łnsangivelse i sin f√łdselsattest og derefter i andre offentlige dokumenter, eksamensbeviser m.v., s√•fremt p√•g√¶ldende samtidig afleverer en erkl√¶ring udf√¶rdiget af en s√¶rligt udpeget sagkyndig, der ikke betvivler p√•g√¶ldendes overbevisning.
Samtidig med lovens vedtagelse oph√¶ves de hidtidige bestemmelser om, at en person f√łr tilladelse til juridisk k√łnsskifte skulle v√¶re steriliseret, have v√¶ret i behandling med k√łnshormoner og gennemg√•et en k√łnsskifteoperation.
Loven blev vedtaget den 17. december 2013 efter afstemning ved navneopråb med 51 stemmer for og 24 stemmer imod.
Lovforslaget blev fremsat den 24. august 2012.
Under behandlingen af lovforslaget var der fra nogle politikeres side √łnske om en nedre aldersgr√¶nse p√• 12 √•r. Andre politikere √łnskede ikke nogen nedre aldersgr√¶nse, men at hvert enkelt tilf√¶lde af mindre√•riges k√łnsskifte skulle afg√łres individuelt.

Det fremg√•r ikke af lovteksten, men er i flere artikler om loven anf√łrt, at den skal til revision efter tre √•r.

Fred Teeven, vice-minister for sikkerhed og justitsanliggender bragte den 18. december 2013 f√łlgende p√• den hollandske regerings engelsksprogede hjemmeside.

Nemmere at √¶ndre k√łnsbetegnelse i f√łdselsattester
Nyhed. Den 18. december 2013.

Det vil blive lettere for de transk√łnnede, der er 16 √•r eller √¶ldre, at f√• √¶ndret k√łnsbetegnelsen i deres f√łdselsattest, uden domstolens medvirken. Det vil v√¶re tilstr√¶kkeligt, hvis en sagkyndig fastsl√•r, at en persons overbevisning om at v√¶re det modsatte k√łn er af permanent karakter. Med den sagkyndiges erkl√¶ring, kan registerf√łreren af f√łdsler, d√łdsfald, vielser og registrerede partnerskaber √¶ndre k√łnsangivelsen i f√łdselsattesten.

Dette fremg√•r af lovforslaget fremsat af vice-minister for sikkerhed og justitsanliggender, Teeven og vedtaget af senatet. Loven tr√¶der i kraft den 1. juli 2014. Det vil ikke l√¶ngere v√¶re n√łdvendigt for transk√łnnede f√łrst at blive opereret for at tilpasse deres krop til det √łnskede k√łn. Det s√•kaldte steriliseringskrav oph√¶ves. Steriliseringskravet betyder, at transk√łnnede skal v√¶re ufrugtbare, f√łr k√łnsangivelsen i deres f√łdselsattest kan √¶ndres.

For personer, der fysisk er mand eller kvinde, men har et dybt √łnske om at v√¶re det modsatte k√łn, vil oph√¶velsen af kravene om ufrugtbarhed og fysisk tilpasning til det √łnskede k√łn betyde en bredere anerkendelse af deres k√łnsidentitet. De kan hurtigere deltage i samfundet som det √łnskede k√łn. √Ündringen af k√łnsbetegnelsen i f√łdselsattesten vil sl√• igennem hos alle offentlige myndigheder, som f.eks. den kommunale persondatabase. Det vil have betydning for pas, andre rejsedokumenter og eksamensbeviser fra skoler og universiteter.

* * *
Jeg mestrer ikke hollandsk, men har ved hj√¶lp af ordb√łger lavet en overs√¶ttelse af loven til dansk.
Der tages derfor ekstra forbehold for oversættelsernes rigtighed. Ved brug som dokumentation henvises til de originale tekster.

Den 25. december 2013. Tina Thranesen.

* * *
Herunder gengives loven i dansk oversættelse.

Senatet i Nederlandene
M√łde √Ör 2012-2013
33 351
√Ündring af Bog 1 i den civile retsplejelov og loven om kommunal folkeregistrering i forbindelse med √¶ndring af vilk√•rene for og kompetence til at √¶ndre k√łnsbetegnelsen i f√łdselsattester.

A
Ændret forslag til lov
9. april 2013
Vi, Beatrix, ved Guds nåde dronningen af Nederlandene, Prinsesse af Orange-Nassau, osv. osv. osv.

Alle, der vil se, h√łre eller l√¶se, v√¶r hilset! For at vide:
Vi har taget i betragtning, at det er √łnskeligt at tilvejebringe betingelserne for √¶ndring af angivelsen af k√łn i forbindelse med f√łdsel, ved at de nug√¶ldende regler om fysisk tilpasning til det √łnskede k√łn og absolut ufrugtbarhed, oph√¶ves, og at der gives myndighederne bef√łjelser til at foretage s√•danne √¶ndringer ved at √¶ndre punkt 13 i kapitel 4 i Bog 1 i den civile retsplejelov.
Som f√łlge heraf har vi, Statsr√•dets r√•dgivende afdeling i samr√•d med senatet i Nederlandene, godkendt og dekreterer f√łlgende:

Artikel I
Bog 1 i den civile retsplejelov √¶ndres som f√łlger:
A
Artikel 20 √¶ndres som f√łlger:
1. I f√łrste afsnit, indledningen, inds√¶ttes mellem “for konvertering af et registreret partnerskab,” og “samt domstolsafg√łrelser”: √¶ndring af angivelsen af k√łn efter en erkl√¶ring som anf√łrt i artikel 28,.

2. I f√łrste afsnit, under a, bortfalder s√¶tningen “en afgift for at √¶ndre k√łnsangivelsen”.

B
Punkt13 i afsnit 4 affattes således:
Punkt 13. √Ündring af k√łnsangivelsen i lov om f√łdsler

Artikel 28
1. Enhver holl√¶nder, der er 16 √•r eller √¶ldre, som er overbevist om at tilh√łre det modsatte k√łn af, hvad der er anf√łrt i f√łdselsattesten, kan afgive en tro og love erkl√¶ring til registerf√łreren af civilstatus, hvor f√łdslen er registreret. Hvis f√łdselsattesten ikke er registreret her i landet, skal erkl√¶ringen afgives til registerf√łreren af civilstatus i Haag kommune.

2. Ved anvendelsen af f√łrste afsnit, og tredje afsnit, og artikel 28a og 28b i lov om f√łdsler omfatter en f√łdselsattest ogs√• et bevis for registrering af en f√łdselsattest udf√¶rdiget uden for Nederlandene, eller en afg√łrelse som omhandlet i artikel 25c.

3. Den, som ikke har hollandsk statsborgerskab, kan afgive en erkl√¶ring som omhandlet i f√łrste afsnit, hvis han umiddelbart f√łr erkl√¶ringens afgivelse har haft bop√¶l i Nederlandene i en periode p√• mindst et √•r og har en gyldig opholdstilladelse. I s√•danne tilf√¶lde skal der ogs√• forevises en kopi af f√łdselsattesten.

4. Mindre√•rige p√• seksten √•r eller √¶ldre er kompetente til for sig selv at afgive den i f√łrste afsnit n√¶vnte erkl√¶ring og til at tr√¶ffe retslige og udenretslige beslutninger derom.

Artikel 28a
1. Sammen med erkl√¶ringen afleveres en erkl√¶ring udf√¶rdiget af en s√¶rligt udpeget sagkyndig h√łjst seks m√•neder f√łr datoen for erkl√¶ringen.

2. Den sagkyndiges erkl√¶ring skal angive, at den person, der er omfattet af erkl√¶ringen fra den sagkyndige, har erkl√¶ret at v√¶re overbevist om at tilh√łre det modsatte k√łn af, hvad der er anf√łrt i f√łdselsattesten, og over for den sagkyndige har forklaret om sin viden om omfanget og fortolkningen af denne tilstand. Den sagkyndige afgiver ikke erkl√¶ringen, hvis han har grund til at betvivle rigtigheden af personens overbevisning.

Artikel 28b
1. Hvis artikel 28a er opfyldt, tilf√łjer registerf√łreren p√• f√łdselsattesten en anm√¶rkning om √¶ndring af k√łnnet. Artikel 27 finder tilsvarende anvendelse.

2. I de tilf√¶lde, der er n√¶vnt i f√łrste punktum i f√łrste stykke, kan registerf√łrererne, hvis de anmodes derom, ogs√• √¶ndre navnene p√• den person, erkl√¶ringen vedr√łrer.

3. I de tilf√¶lde, der er omhandlet i artikel 28, f√łrste afsnit, andet punktum, indskriver registerf√łreren i Haag kommune √¶ndringen i kommunens f√łdselsregister.

Artikel 28c
1. √Ündringen af k√łnsangivelsen i f√łdselsattesten har de konsekvenser, der f√łlger af denne lov, fra den dag, hvor registerf√łreren tilf√łjer f√łdselsattesten anm√¶rkningen om √¶ndring af k√łnnet. Dette g√¶lder ogs√• for √¶ndring af de navne, der er n√¶vnt i artikel 28b, andet afsnit.

2. √Ündringen af k√łnsangivelsen √¶ndrer ikke ved eksisterende familieforhold, legitime rettigheder, bef√łjelser og forpligtelser i medf√łr af denne lov forbliver up√•virkede.

3. Hvis det, efter √¶ndringen af en persons k√łnsangivelse, viser sig, at p√•g√¶ldende har et barn p√• grundlag af det k√łn, som p√•g√¶ldende havde f√łr k√łns√¶ndringen, forholdes som anf√łrt i afsnit 11. I tilf√¶lde af, at den person, der har √¶ndret k√łnsbetegnelse, anmoder om at adoptere et barn, som er avlet med p√•g√¶ldendes eget arvemateriale med den f√łlge, at barnet er eller er ved at blive f√łdt i et forhold mellem adoptanten og den anden for√¶ldre, finder fjerde afsnit i artikel 227 anvendelse.

Artikel II
Loven om kommunal folkeregistrering skal ændres således:
1. I artikel 37, fjerde afsnit √¶ndres “i forbindelse med omkostning ved at √¶ndre k√łnsangivelsen i f√łdselsattesten” til: i forbindelse med en √¶ndring af k√łnsangivelsen i f√łdselsattesten.

2. I artikel 81, tredje afsnit, √¶ndres “i forbindelse med en omkostning ved at √¶ndre k√łnsangivelsen i en d√•bsattest” til: i forbindelse med en √¶ndring af k√łnsangivelsen i en d√•bsattest.

Artikel III
1. Retslige procedurer, der er omhandlet i punkt 13 i afsnit 4 i bog 1 i den civile retsplejelov, som dette afsnit, og som på datoen for denne lovs ikrafttrædelse ikke var endeligt afgjorte, kan afvises efter slutbestemmelsen i dette afsnit.

2. Kravet om, at afgiften for √¶ndring af k√łnsbetegnelsen, som er n√¶vnt i artikel 20, f√łrste afsnit, indledning og Bog 1 i den civile retsplejelov, skal efter ikrafttr√¶delsen af denne lov forbliver i kraft for retsafg√łrelser, som p√• grund af tre m√•nedersfristen, der er anf√łrt ved √¶ndring af k√łnsbetegnelsen, ikke kunne f√¶rdigg√łres, og i forbindelse med retsafg√łrelser ved anvendelse af f√łrste afsnit.

3. Kravet i artikel 37, fjerde afsnit, og artikel 81, tredje afsnit, i lov om den kommunale folkeregistre, om, at afgiften for at √¶ndre k√łnsbetegnelsen, som det var affattet p√• tidspunktet for vedtagelsen af denne lov, vil fortsat v√¶re i kraft med hensyn til omkostningerne ved √¶ndringer gennemf√łrt f√łr dette tidspunkt, og for retslige afg√łrelser i henhold til f√łrste afsnit.

Artikel IV
Denne lov træder i kraft på et tidspunkt fastsat ved kongelig anordning.

Afslutningsvis anbefales, at dette optages i statstidende, og at alle ministerier, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og embedsm√¶nd, som det kan vedr√łre, vil s√łrge for en korrekt gennemf√łrelse.

Givet af

Vice-ministeren for sikkerhed og justitsanliggender.

* * *
Loven på hollandsk i pdf-format.
Artikel på hollandsk om loven og dens vedtagelse den 18. december 2013 hos Eerst Kamer der Staten-Generaal (Senatet i Nederlandene)
Omtale af loven og dens tilblivelse hos Eerste Kamer der Staten-Generaal (Senatet i Nederlandene).
Omtale af loven den 20. december 2013 hos Human Rights Watch.