ICD-10 * Norge fjernede den 1. februar 2010 bl.a. diagnosen F64.1 Transvestisme fra den norske version af WHO’s diagnosefortegnelse ICD-10.

Vist 224 gange.
Det norske Helsedirektoratet fjernede med virkning fra den 1. februar 2010 diagnoserne F65.0 Fetichisme, F65.1 Fetichistisk transvestisme, F65.5 Sadomasochisme, F65.6 Blandede seksuelle afvigelser og F64.1 Transvestisme fra den norske version af ICD-10.

Til: Bj√łrn-Inge Larsen
Dato: 01.02.2010
Saksnr: 08/11670
Notat
Fra: Avd. grupperettet folkehelsearbeid
Saksbehandler: Arild Johan Myrberg
Ansvarlig: Henriette √ėien
Endringer i norsk versjon av ICD-10 – Den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer

Beslutning:
Helsedirekt√łren har besluttet at enkelte diagnosekoder gj√łres ugyldige for bruk i Norge ved √• endre den norske versjonen av ICD-10. Det gjelder f√łlgende koder under kapitlene Forstyrrelser i seksuelle preferanser (F65) og Kj√łnnsidentitetsforstyrrelser (F64):
F65.0 Fetisjisme
F65.1 Fetisjistisk transvestisme
F65.5 Sadomasochisme
F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg
F64.1 Transvestisme

Beslutningen gjelder fra 1. februar 2010 og oppdateringen i kodeverket vil skje s√• raskt det praktisk/teknisk lar seg gj√łre.

Begrunnelse for endringen:
Helsedirektoratet mener at det ikke er grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglige tenkning for √• klassifisere disse diagnosegruppene som sykdom. Ved √• utelukke kodene for bruk i Norge √łnsker vi √• bidra til √• svekke en allmenn oppfatning om at enkelte seksuelle preferanser, seksuelle identiteter og kj√łnnsuttrykk kan sees p√• som sykdomstilstander.

Direktoratet legger stor vekt p√• at en rekke interesseorganisasjoner og fagmilj√łer gjennom lang tid har frembrakt kunnskap om at diagnosene i seg selv av mange opplevelses som st√łtende og bidrar til stigmatisering av gruppers og enkeltmenneskers seksualitet.

De aktuelle ICD-diagnosene er utdaterte og ikke p√• h√łyde med de vitenskapelige standarder som ellers preger ICD-manualen. Innholdet i diagnosene har ikke blitt vesentlig endret p√• over hundre √•r. De oppstod p√• bakgrunn av teorier basert p√• datidens kunnskaper og verdiladede syn p√• seksuelle variasjoner blant mennesker i samfunnet. I beste fall er diagnosene slik de st√•r fullstendig overfl√łdige. I verste fall virker de stigmatiserende og sykeliggj√łrende p√• minoritetsgrupper i samfunnet.

Hovedformålet med klassifikasjonene av sykdommer og helseproblemer er å gi oversiktlig og sammenlignbar statistikk for beskrivelse av helsehjelpen som ytes når en pasient er i kontakt med helsetjenesten. Diagnosene som nå fjernes rapporteres i praksis i svært liten utstrekning og har derfor liten relevans som grunnlag for statistikk basert på innholdet i Norsk pasientregister.

Ved √• foreta denne revideringen f√łyer Norge seg inn i rekken sammen med Danmark [1] og Sverige som foretok tilsvarende revideringer i henholdsvis 1995 og 2009. Verdens helseorganisasjon, WHO, er i ferd med √• utarbeide en ny versjon av diagnosemanualen; ICD-11. At samtlige av de nordiske landene n√• har fjernet de aktuelle diagnosene for nasjonal bruk vil v√¶re et viktig faglig og helsepolitisk signal til WHO i arbeidet med utarbeidelsen av ICD-11.

Praktisk/teknisk gjennomf√łring:
I praksis gj√łres dette ved at man umiddelbart redigerer den nasjonale kodefilen og s√łkeverkt√łyet som ligger p√• nettet og de aktuelle kodene fjernes. Dette gj√łres av KITH. Parallelt m√• b√•de Helsedirektoratet og KITH informere sektoren om denne endringen. For at endringen skal virke, m√• den ogs√• effektueres i PAS-systemene i alle helseforetak. P√• lengre sikt vil endringen ogs√• p√•virke bokversjonen av ICD-10 slik at kodene ikke lenger er gyldige ved neste publikasjon.

Diagnosen transseksualisme forblir uendret:
Diagnosene som omfatter transseksualisme hos voksne og barn (F64.0 og F642) er ikke ber√łrt av denne revideringen. For disse gruppene finnes det konkrete behandlingstilbud. Helsedirektoratet skal i l√łpet av 2010 foreta en gjennomgang av behandlings- og oppf√łlgingstilbud til transseksuelle og transpersoner, samt vurdere eventuelle forbedringer av dagens praksis p√• feltet. Det vil i den forbindelse ogs√• v√¶re naturlig med en gjennomgang av diagnosekriteriene og bruken av disse.

Notatet i sin helhed hos Helsedirektoratet i Norge.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Det er i notatet anf√łrt, at Danmark allerede har fjernet diagnoserne F65.0 Fetisjisme (DF650 Fetichisme) og F65.1 Fetisjistisk transvestisme (DF651 Transvestisk fetichisme) fra den danske version af ICD-10. (Betegnet Sundhedsv√¶senets Klassifikations System ‚Äď SKS).
    Det er ikke korrekt.
    I Sundhedsv√¶senets Klassifikations System ‚Äď SKS – er kun fjernet F65.5 Sadomasochisme og F64.1 Transvestisme.
    DF650 Fetichisme og DF651 Transvestisk fetichisme er fortsat anf√łrt i den danske fortegnelse: Sundhedsv√¶senets Klassifikations System ‚Äď SKS.