Indkaldelse med dagsorden og vedtægtsændringsforslag. 31. marts 2007.

Vist 93 gange.
25. februar 2007

Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Trans-Danmark
som finder sted
l√łrdag den 31. marts 2007 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild
med f√łlgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Jane Johansen eller Karin Astrup).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. § 19 i vedtægterne.
  Bestyrelsen vil gerne have kontingentet sat op, da vi nu p√• andet √•r har underskud p√• driften, og bestyrelsen samtidig mener at vores aktivitetsniveau skal fastholdes. Derfor foresl√•r vi en forh√łjelse til 300,00 dkk i √•rligt kontingent.
 6. Forslag om vedtægtsændring
  1. Forslag nr. 1
   § 1: Foreningens navn er Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

   Ny ordlyd:
   Foreningens navn er Trans-Danmark, Landforeningen af Transk√łnnede og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

   Forslagsstiller: Jane Johansen.

  2. Forslag 2
   Nuværende ordlyd:
   ¬ß 3. Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen form√•l som anf√łrt i ¬ß 2.
   Stk. 2. Medlemmernes identitet skal på begæring holdes hemmelig og må i så tilfælde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekretær.
   § 6, stk. 5. Medlemmer har uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign. 1 stemme.

   Forslag:
   ¬ß 3. Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen form√•l som anf√łrt i ¬ß 2.
   Stk. 2. P√•r√łrende til transpersoner kan optages som st√łttemedlemmer. Disse betaler det halve af det til enhver tid g√¶ldende kontingent.
   Stk. 3. Medlemmernes identitet skal på begæring holdes hemmelig og må i så tilfælde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekretær.
   ¬ß 6, stk. 5. Medlemmer har uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign. 1 stemme. Medlemmer optaget som st√łttemedlemmer jvnfr. ¬ß 3 stk. 2 (nyt forslag) har ret til at deltage i foreningens generalforsamling uden tale og stemmeret.
   Begrundelsen for disse forslag er, at √•bne for muligheden for at Trans-Danmark kan for√łge sit kontingentgrundlag, samt at par, hvor den ene part er aktivt medlem af foreningen, kan deltage i generalforsamlingen.
   Forslagsstiller: Freja Nordam.

  3. Forslag 3:
   Vi slipper for beskatning, hvis vi er en forening, som har et almennyttigt formål.
   Kravene hertil er vi tæt på at kunne opfylde Рmen pt ikke helt.

   ¬ß 23 i vores vedt√¶gter, som har f√łlgende formulering:

   “Ved foreningens oph√¶velse bestemmer generalforsamlingen under hvilken beslutningen vedtages til hvilket form√•l foreningens evt. formue og aktiver i √łvrigt skal anvendes.”

   er således ikke tilstrækkelig.
   Ved foreningens ophævelse skal det almennyttige formål således tilgodeses og en eventuel formue må således eksempelvis ikke blive tilbagebetalt til medlemmerne, hvilket er en mulighed med den nuværende formulering.

   “Ved foreningens oph√¶velse skal foreningens formue tilgodese foreningens form√•l jvf. ¬ß 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens oph√¶velse vedtages, bestemmer, hvorledes dette g√łres.”

   Forslag: Pia Nielsen.

 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Tina Schuldt (villig til genvalg), samt en erstatning for Erwin Jöhnk. Bestyrelsen peger her på Pia Nielsen
  2. 2 bestyrelsessuppleanter. (Nuv√¶rende: Ulla R√łrvig. (Villig til genvalg) og 1 vakant).
  3. 2 revisorer. (Nuværende: Pia Hansen (indstillet til bestyrelsespost). Jytte Witt. (Villig til genvalg). Bestyrelsen foreslår revisor Jan Rasmussen.
  4. 1 revisorsuppleant. (Anna Jonna Armannsdottir).
 9. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der efterf√łlgende v√¶re f√¶llesspisning. Prisen pr. kuvert er 100,00 dkk. Foreningen giver den f√łrste √łl eller vand, hvorefter yderligere kan k√łbes til rimelige penge.

Af hensyn til bestilling af maden bedes du tilmelde dig spisningen til Jane på e-mail kasseren@trans-danmark.dk eller Karin på formand@trans-danmark.dk senest den 27. marts 2007.

På foreningens vegne
Karin Astrup
Formand.

* * *
Indkaldelsen med dagsorden i pdf-format.