Indkaldelse med dagsorden til Trans-Danmarks generalforsamling l√łrdag den 27. marts 2010.

Vist 118 gange.
Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Trans-Danmark
som finder sted
l√łrdag den 27. marts 2010 kl. 1300
på Dan Hostel, Fredericia Vandrehjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia
med f√łlgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Nielsen).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 300,00 dkk årligt
 6. Forslag til ny vedtægt fremsat af bestyrelsen. Se særskilt bilag.
 7. Behandling af indstillingen fra det på generalforsamlingen i 2009 nedsatte navneudvalg om foreningens navn.
  Navneudvalget har vurderet, at det tager tid for befolkningen at vende sig til ordet “transk√łnnet” og fundet det hensigtsm√¶ssigt, at foreningens navn indeholder ord og begreber, der er alment kendt i befolkningen, hvorfor udvalget anbefaler generalforsamlingen at udskyde beslutningen om √¶ndring af foreningens navn indtil ordet transk√łnnet er mere kendt, og anbefaler videre, at foreningen forsat arbejder for at udbrede kendskabet til ordet.
 8. Valg af formand. På valg: Karin Astrup. (Villig til genvalg).
 9. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer. P√• valg: Ulla R√łrvig og Irene Haffner. (Begge villige til genvalg).
  2. 2 bestyrelsessuppleanter. Opstiller: Michelle og Christina Hansen.
  3. 2 revisorer. På valg: Jytte Witt og Jan Rasmussen. (Begge villige til genvalg).
  4. 1 revisorsuppleant. På valg: Anna Jonna Armannsdottir.
 10. Eventuelt.

Spisning efter generalforsamlingen
Spisningen foreg√•r p√• Vandrehjemmet, hvorfor vi skal have tilmeldingen til spisning senest 8 dage f√łr generalforsamlingen!
Tilmelding til spisning til Tina Vyum via e-mail: naestformand@trans-danmark.dk

Karin Astrup, formand.

* * *
Indkaldelsen med dagsorden i pdf-format.