Københavns kommunes LGBTI+ politik 2019-2023

Vist 91 gange.

Københavns kommunes LGBTI+ politik 2019-2023
Københavns kommunes LGBTI+ politik 2019-2023

Titel Københavns kommunes LGBTI+ politik 2019-2023
En ligevĂŚrdig del af fĂŚllesskabet
Redaktion Økonomiforvaltningen
Sprog Dansk
Udgivet Juli 2018
Antal sider 30

Frank Jensen, overborgmester i København skriver pĂĽ side 5 under “København er for alle” bl.a.:
[…] Så vi er heldigvis nået langt. Men vi er ikke langt nok.
For på trods af den gode udvikling har vi stadig udfordringer med homofobi, bifobi, transfobi, fobi over for interkønnede og hate crimes i vores by, og vores LGBTI+ borgere trives i gennemsnit dårligere end resten af befolkningen. […]

Indhold
5 København er for alle
6 En ligevĂŚrdig del af fĂŚllesskabet
8 BeskĂŚftigelses- og Integrationsforvaltningen
10 Børne- og Ungdomsforvaltningen
14 Kultur- og Fritidsforvaltningen
18 Socialforvaltningen
20 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
24 Teknik- og Miljøforvaltningen
25 Økonomiforvaltningen
29 Det forpligter at vÌre København
30 LGBTI+ historie i Danmark

I afsnittene fra de enkelte forvaltninger beskrives forvaltningernes vÌrdier, hvad de allerede gør, og deres intentioner for at sikre, at LGBTI+-personer er en ligevÌrdig del af fÌllesskabet.

* * *
LGBTI+ politikken i pdf-format hos Københavns Kommune.

* * *
Den politiske tilblivelse af Københavns Kommunes LGBTI+-politik

BorgerreprÌsentationen i Københavns Kommune behandlede pü sit møde den 24. august 2017 et medlemsforslag fra Radikale Venstre:
Medlemsforslag
Det foreslüs,1. at BorgerreprÌsentationen pülÌgger BeskÌftigelses- og Integrationsforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling om en LGBT-politik for Københavns Kommune, som beskrevet nedenfor i motiveringen. Forslaget skal fremlÌgges til politisk behandling senest medio november.

Beslutning
BorgerreprÌsentationens beslutning i mødet den 24. august 2017

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om, at medlemsforslaget erstattes af følgende:
“at BorgerreprĂŚsentationen pĂĽlĂŚgger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling om en LGBT-politik for Københavns Kommune, som beskrevet nedenfor i motiveringen. Forslaget skal fremlĂŚgges til politisk behandling senest medio november”.

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

Det sĂĽledes ĂŚndrede medlemsforslag blev herefter vedtaget med 46 stemmer imod 3. Et medlem undlod at stemme.
For stemte: A, Ø, B, V, F, O og Kasper Heumann Kristensen (løsgÌnger).
Imod stemte: C.
Undlod at stemme: I.

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende protokolbemÌrkning:
“Det Konservative Folkeparti mener ikke, der er brug for en selvstĂŚndig politik pĂĽ dette omrĂĽde, men mener, at personer der har brug for en offentlig indsats skal have hjĂŚlp som alle andre i byen”.

Offentlig høring
Et udkast til “Københavns kommunes LGBTI+ politik 2018-2023 En ligevĂŚrdig del af fĂŚllesskabet” er fra den 21. august 2018 til den 17. september 2018 i offentlig høring.
https://blivhoert.kk.dk/hoering/kobenhavns-kommunes-lgbti-politik-2018-2023

Der indkom høringssvar fra følgende:

  1. Helena Gleesborg Hansen LGBT Asylum
  2. Vesterbro Lokaludvalg
  3. Valby Lokaludvalg
  4. Michala Fog Hansen, FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn
  5. Høringssvar fra Peder Holk Svendsen, Forperson LGBT Danmark
  6. Transpolitisk Forum og TransAktion

Københavns Kommunes Økonomiudvalg behandlede pü sit møde den 23. januar 2019 som punkt 5 pü dagsordenen:
Vedtagelse af forslag til Københavns Kommunes justerede LGBTI+ politik 2019-2023
Videre proces
Sagen forelĂŚgges BR den 31. januar 2019.
Beslutning
Indstillingen blev anbefalet over for BorgerreprĂŚsentationen uden afstemning.

BorgerreprÌsentationens beslutning i mødet 31. januar 2019.
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.