L 107. Bilag 6. Spgsm. 3. Trans-Danmarks bem. af 19. februar 2009 om lovsforslaget og ans√łgning om foretr√¶de for Retsudvalget. Spgsm. den 23. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.

Vist 249 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Trans-Danmark indsendte den 19. februar 2009 bem√¶rkninger til Retsudvalget om navnelovsforslaget – L 107 Samling: 2008-09 – og ans√łgte om foretr√¶de for Retsudvalget.
Den 23. februar 2009 stillede Retsudvalget sp√łrgsm√•l nr. 3 om kommentar til henvendelsen fra Trans-Danmark til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

[Til indhold] Henvendelsen

Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K.

19. februar 2009
Anmodning om foretræde.

Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle, skal herved anmode om foretræde for Retsudvalget i forbindelse med behandlingen af L 107.

Foreningen er bekymret over udsigten til, at transseksuelle personer, som √łnsker at forbedre deres livskvalitet v√¶sentligt, ved at √¶ndre deres fornavn til et, der passer til deres ydre fremtoning og k√łnsidentitet, kan se frem til at skulle konsultere Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet et ukendt antal gange over et liges√• ukendt antal √•r. Skal ans√łgeren f√łlge de kendte procedurer, vil udgiften for den enkelte region l√łbe op i minimum 130.000 DKK pr. person. (24 x ca. 5.500 DKK.) Dette vil efter foreningens opfattelse v√¶re helt uforsvarligt at bruge skatteydernes penge p√• denne m√•de.

S√•fremt en transseksuelle person IKKE √łnsker et k√łnsmodificerende indgreb, ser foreningen ikke det form√•lstjenlige i, at personen skal konsultere sexologer og lignende. Det m√• siges, at man i s√•danne tilf√¶lde “Skyder gr√•spurve med kanoner”. Under folketingsdebatten bem√¶rkede vi, at der blev talt meget om mobning. At blive mobbet, kan g√• meget h√•rdt ud over det psykiske velbefindende s√•vel hos b√łrn som hos voksne.

At skulle leve med et “forkert” fornavn, er mindst liges√• belastende for en transseksuel person. Der er i forbindelse med √łnsket om navneskifte udelukkende tale om myndige personer. Efter vores opfattelse vil ingen myndig person √łnske et fornavn, der ikke passer med den p√•g√¶ldendes opfattelse af sit k√łn – det g√¶lder ogs√• i forbindelse med et navneskifte!!

Det er korrekt, at man s√• “bare” kan tage et navn fra f√¶lleslisten, eller man kan v√¶lge et k√łnsbestemt fornavn som mellemnavn, og samtidig henstille til, at det faktiske fornavn ikke benyttes. Dette er dog p√• ingen m√•de en tilfredsstillende l√łsning, da det ofte vil v√¶re n√łdvendigt med en forklaring, f√łr det lader sig g√łre.

Foreningen anbefaler derfor, at voksne myndige personer frit kan v√¶lge det fornavn, de mener passer til dem. Men da dette lige for √łjeblikket, n√¶ppe kan finde politisk flertal i folketinget, skal vi s√•ledes tillade os, at frems√¶tte forslag til en anden l√łsning.

Forslag:
  1. Man indsender √łnsket om navne√¶ndring til Familiestyrelsen, der derefter sagsbehandler ans√łgningen. Styrelsen kan anmode ans√łger om at tilvejebringe beh√łrig dokumentation for, at ans√łger rent faktisk lever som det modsatte k√łn, og s√•ledes vil opn√• en v√¶sentlig forbedring af livskvaliteten ved at √¶ndre sit fornavn. Denne dokumentation kunne f. eks v√¶re udtalelse fra ans√łgerens egen l√¶ge, arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller lignende.
    Denne procedure skal naturligvis kun bruges, s√•fremt ans√łger udelukkende √łnsker at √¶ndre sit k√łnsbestemte fornavn. S√•fremt personen har √łnske om at f√• foretaget et k√łnsmodificerende indgreb, s√• skal dette ske ved henvendelse til egen l√¶ge.

  2. S√•fremt man fastholder kravet om, at ans√łgeren skal konsultere Sexologisk Klinik, √łnsker foreningen, at der fasts√¶ttes et krav om, at ans√łgeren skal f√¶rdig vurderes efter maximalt 2 bes√łg. S√•fremt Sexologisk Klinik ikke vurdere, at ans√łgeren vil opn√• en forbedret livskvalitet ved at skifte navn, skal dette begrundes udf√łrligt, og ans√łger skal have mulighed for at p√•klage afg√łrelsen til Familiestyrelsen.

Tina Vyum
Næstformand
Hostrupsvej 7
7000 Fredericia
Tlf. 28114158

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 19/2-09 fra Trans-Danmark, jf. L 107 – bilag 6.

[Til indhold] Svaret
1. Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle frems√¶tter i deres henvendelse til Folketingets Retsudvalg bl.a. et forslag om, at der b√łr fasts√¶ttes s√¶rlige krav til Sexologisk Kliniks inddragelse i sager, hvor en person √łnsker et navn, der betegner det modsatte k√łn.

Det anf√łres i den forbindelse i henvendelsen, at der b√łr fasts√¶ttes et krav om, at disse sager skal f√¶rdigvurderes af Sexologisk Klinik efter maksimalt 2 bes√łg, samt at Sexologisk Klinik vil skulle begrunde deres vurdering udf√łrligt, ligesom ans√łgeren skal have mulighed for at p√•klage afg√łrelsen til Familiestyrelsen.

2. Justitsministeriet kan oplyse, at der i sager, hvor der ans√łges om et navn, der betegner det modsatte k√łn, indhentes en erkl√¶ring fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik.

Det er med lovforslaget hensigten, at den administrative procedure for navneændring for personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle, skal tilrettelægges således, at proceduren kommer til at svare til den procedure, der anvendes i dag i forhold til de egentlige transseksuelle.

For s√• vidt ang√•r forslaget om, at Sexologisk Klinik skal f√¶rdigvurdere en sag efter maximalt 2 bes√łg, er det Justitsministeriets opfattelse, at Sexologisk Klinik som den sagkyndig instans p√• omr√•det i hvert enkelt tilf√¶lde konkret skal kunne tilrettel√¶gge det praktiske og forn√łdne forl√łb for vurderingen af de p√•g√¶ldende sager.

Der henvises i √łvrigt til afsnit 4.2 i lovforslagets almindelige bem√¶rkninger samt til Justitsministeriets samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1 og 2 fra Folketingets Retsudvalg vedr√łrende lovforslaget.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra Trans-Danmark – bilag 6.
Henvendelsen fra Trans-Danmark i pdf-format – bilag 6.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let – sp√łrgsm√•l nr. 3 – og svaret.
Sp√łrgsm√•l og svar i pdf-format hos Folketinget.