L 107. Spgsm. 6 af 26. februar 2009 om konsekvensen ved at tillade fornavneskift. Svar 26. marts 2009.

Vist 86 gange.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 sp√łrgsm√•l 6 vedr√łrende L 107 – Samling: 2008-09 – om konsekvensen ved at tillade myndige personer til at tage det modsatte k√łns navn, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009.

Sp√łrgsm√•let
Hvad ville v√¶re konsekvensen af at frigive retten for myndige personer til at tage det modsatte k√łns navn, jf. at ministeren mener, at 10-20 √•rligt vil benytte sig af muligheden via sexologisk klinik?

Svaret
Justitsministeriet har ikke et n√¶rmere grundlag for at fastsl√•, hvad der vil v√¶re konsekvensen af at frigive retten for myndige personer til at tage det modsatte k√łns navn.

Det foresl√•s, at Sexologisk Klinik i sager omfattet af lovforslaget, hvor der ans√łges om et navn, der betegner det modsatte k√łn, vil skulle afgive en erkl√¶ring om, at vedkommende ganske kan ligestilles med en transseksuel, idet han eller hun lever som det modsatte k√łn og har gjort det gennem l√¶ngere tid, ligesom det vil v√¶re en betingelse, at en navne√¶ndring vil kunne forbedre den p√•g√¶ldendes livskvalitet v√¶sentligt. Dette svarer til den administrative procedure der f√łlges efter de g√¶ldende regler i forhold til egentlige transseksuelle.

Justitsministeriet kan i √łvrigt henvise til afsnit 4.2 i de almindelige bem√¶rkninger til lovforslaget.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.