L 182. Spgsm. 1 af 21. maj 2014 om, hvor ofte, det ifølge lovforslaget, er muligt at skifte køn. Svar den 26. maj 2014.

Vist 109 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 pĂĽ foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmĂĽl 1 – L 182 Samling: 2013-14 – om, hvor ofte det ifølge lovforslaget er muligt at skifte køn til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede
den 26. maj 2014.

Spørgsmület
Vil ministeren oplyse, hvor ofte, det ifølge lovforslaget, er muligt at skifte køn?

Svar
Lovforslaget giver mulighed for at gentildele det oprindelige personnummer, f.eks. sĂĽfremt den pĂĽgĂŚldende fortryder sin beslutning.

Af rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte fremgür det, at arbejdsgruppen for samtlige modeller forudsÌtter, at en person, som juridisk har skiftet køn, skal kunne ansøge om og uden videre opnü tilladelse til pü ny at fü juridisk status svarende til det biologiske køn med den konsekvens, at den pügÌldende gentildeles det gamle personnummer.

SÌrligt for sü vidt angür erklÌringsmodellen har arbejdsgruppen bemÌrket, at blandt andet fordi et juridisk kønsskifte kan omgøres, er skadevirkningen for den enkelte begrÌnset, og at en tilbageføring af juridisk kønsskifte efter arbejdsgruppens vurdering ikke vil skabe problemer eller udgifter for det offentlige af betydning.

Endelig har arbejdsgruppen bemÌrket, at risikoen for, at det juridiske kønsskifte fortrydes, mü antages at vÌre mindre, hvis der indføres en refleksionsperiode.

Spørgsmület om, hvor ofte det er muligt at tildele nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn, er ikke i øvrigt reguleret i lovforslaget.

Jeg finder ikke grundlag for ved lov at indføre en begrÌnsning af retten til at søge om juridisk kønsskifte. Det er mit indtryk, at det at opleve sig selv som tilhørende et andet køn end det biologiske køn, man er født med, og et deraf følgende ønske om at skifte køn, er udtryk for en personlig afklaring hos den enkelte, som ikke siden hen giver anledning til fortrydelse gentagne gange.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.