L 189. Bilag 1. H√łringsskrivelse (udateret) fra Dansk Psykiatrisk Selskab.

Vist 94 gange.
H√łringsskrivelsen fra Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) gengives herunder

Sundhedsministeriet
Att: Anna Skat Nielsen

H√łringssvar vedr√łrende udkast til forslag til lov om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (√¶ndrede kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v)

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) har bedt overl√¶ge Ellids Kristensen og overl√¶ge Annamaria Giraldi, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center K√łbenhavn om at udarbejde DPS‘ h√łringssvar ifm lovforslag om √¶ndring af sundhedsloven med √¶ndrede kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af juridisk k√łnsskifte.

DPS/Sexologisk Klinik hilser det fremsatte lovforslag velkomment, da de foresl√•ede √¶ndringer f√łlger den udvikling, der b√•de nationalt og internationalt har v√¶ret p√• omr√•det for behandling af personer med k√łnsidentitetsproblematikker.

Den foresl√•ede lovgivning vil s√•ledes v√¶re relevant for en r√¶kke personer med forskellige k√łnsidentitetsproblematikker.

Personer med k√łnsidentitetsproblematikker kan ses som en heterogen gruppe af personer, der kan have forskellige √łnsker i forbindelse med deres k√łnsidentitetsproblematik. Den kliniske erfaring viser, at √łnskerne kan omfatte mere eller mindre gennemgribende √¶ndringer.:
Overordnet set vil muligheden for at f√• juridisk k√łnsskifte uden kirurgisk k√łnsskifte im√łdekomme et behov, der observeres i det daglige kliniske arbejde med personer med k√łnsidentitetsproblematikker og ber√łre navnlig tre forskellige grupper:
  1. De personer, der √łnsker kirurgisk k√łnsskifte, vil i transitionsperioden f√• en nemmere transition, idet de ikke til stadighed vil blive konfronteret med diskrepansen mellem det registrerede k√łn og det √łnskede k√łn, og ofte den ydre fremtoning.
  2. De personer, der ikke √łnsker kirurgisk behandling men eventuelt kun hormonbehandling vil fremover ikke opleve diskrepans mellem det registrerede k√łn og den ydre fremtoning og √łnskede k√łnsfremtoning
  3. De personer, der af somatiske eller psykiatriske √•rsager ikke kan f√• hormonel eller kirurgisk behandling, men f√łler sig og lever som det modsatte k√łn, vil fremover kunne im√łdekommes med juridisk k√łnsskifte.

Der er s√•ledes tale om en juridisk √¶ndring, der ikke findes l√¶gelige eller psykologiske grunde til ikke at anbefale. Tv√¶rtimod vurderes det, at de foresl√•ede √¶ndringer vil lette tilv√¶relsen for en v√¶sentlig del af personer med k√łnsidentitetsproblematikker. Endelig synes den nuv√¶rende ordning, hvorefter personer der √łnsker navne√¶ndring og “kryds i passet” f√łrst skal vurderes og udredes af Sexologisk Klinik, b√•de uhensigtsm√¶ssig og ressourcekr√¶vende.

DPS/Sexologisk Klinik finder, at de foresl√•ede √¶ndringer giver mulighed for mere nuancerede tilbud til personer med k√łnsidentitetsproblematikker.

Der er p√• nuv√¶rende tidspunkt ikke erfaringer fra udlandet, der kan belyse, hvilken betydning de foresl√•ede √¶ndringer m√• antages at medf√łre. Det m√• dog forventes, at flere personer vil s√łge om juridisk k√łnsskifte, end der p√• nuv√¶rende tidspunkt gives ved kirurgisk k√łnsskifte. Sexologisk Klinik forventer med forslaget tillige en stigning i antallet af personer, der forts√¶tter med kirurgiske indgreb. Endvidere forventes det dog ogs√• at, at en r√¶kke personer fremover vil afst√• fra at s√łge om kirurgisk k√łnsskifte, idet deres behov fremover vil kunne im√łdekommes med et juridisk k√łnsskifte.

Specifikke bemærkninger til lovforslagets forslagets § 115
Med det fremsatte forslag l√¶gges der op til, at en person fremover kan f√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgeren er transseksuel, har et vedvarende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.

Indledningsvis bem√¶rkes som n√¶vnt ovenfor, at Sexologisk Klinik er meget positivt indstillet over for den foresl√•ede √¶ndring af ¬ß 115, stk. l. Man finder s√•ledes, at den foresl√•ede √¶ndring m√• anses for bedre overensstemmende med den udvikling, der b√•de nationalt og international har v√¶ret indenfor omr√•det af behandling af personer med k√łnsidentitetsproblematikker, hvorefter man i h√łjere l√¶gger v√¶gt p√• personens eget vedvarende √łnske om k√łnsskifte (princippet om “informed consent”).

Sexologisk Klinik finder dog anledning til at bem√¶rke, at der kan forekomme situationer, hvor en person efter den foresl√•ede ordlyd vil opfylde betingelserne for kastration med henblik p√• k√łnsskifte, men hvor det af for eksempel psykiatriske, sociale eller somatiske grunde ikke vil v√¶re tilr√•deligt at tillade kirurgisk kastration.

Det fremg√•r af bem√¶rkningerne til ¬ß 115, at Sundhedsstyrelsen vil skulle p√•se, blandt andet at ans√łgerens √łnske har v√¶ret vedholdende gennem l√¶ngere tid, og at det vurderes at ville v√¶re vedvarende, foruden at der ikke er √łvrige oplysninger, der taler imod indgrebet, samt at ans√łgeren kan overskue konsekvensen af det.

Det er Sexologisk Kliniks opfattelse, at det b√łr overvejes – med henblik p√• at opn√• en klarere regulering af de sager, hvori der af de ovenn√¶vnte grunde ikke b√łr meddeles tilladelse til kirurgisk kastration med henblik p√• k√łnsskifte – b√łr fremg√•r direkte af ¬ß 115, at ans√łgning om kastration kan afsl√•s, s√•fremt √łvrige forhold taler afg√łrende imod.

Sexologisk Klinik finder i √łvrigt anledning til at bem√¶rke, at der med de foresl√•ede lempelser af betingelserne for kirurgisk kastration m√• forventes en stigning i antallet af personer, der vil f√• mulighed for kirurgisk kastration. Dette m√• antages at have ikke ubetydelige ressourcern√¶ssige konsekvenser. Endvidere forventer Sexologisk Klinik, at en lempelse af betingelserne for kirurgisk kastration vil medf√łre en stigning i antallet af personer, der efterf√łlgende fortryder de foretagne indgreb.

For s√• vidt ang√•r¬ß 115, stk. 3, hvorefter 21 √•r √¶ndres til18 √•r, bem√¶rkes, at Sexologisk Klinik er enig i, at muligheden for kastration med henblik p√• k√łnsskifte som udgangspunkt f√łlger myndighedsalderen. Det beror efter Sexologisk Klinik p√• en politisk beslutning, hvorvidt personer under 18 skal kunne kastratreres kirurgisk. Det bem√¶rkes dog, at lov√¶ndringen derved synes at √•bne op for, at kastration
af personer under 18 år kan tillades, såfremt ganske særlige grunde taler derfor.

Med venlig hilsen
Thomas Middelboe,
overlæge, Ph.D, formand, DPS

Annamaria Giraldi
Overlæge, Ph.d, ekstern lektor
Ellids Kristensen
overlæge, daglig leder, lektor

* * *
H√łringssskrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende h√łringsskrivelsen – bilag 1.
H√łringssskrivelsen sammen med de √łvrige h√łringsskrivelser hos Folketinget – bilag 1 i pdf-format.