Antal og begrundelser for afvisninger af transk√łnnede p√• Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling b√łr fremskaffes skrev LGBT komiteen den 23. juni 2019 til Region H. Svar 8. august 2019.

Vist 224 gange.
LGBT komiteen skrev den 23. juni 2019 til Region Hovedstaden, at svaret p√• sp√łrgsm√•let, om hvor ofte og med hvilken begrundelse Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling afviste kirurgisk behandling af transk√łnnede, var utilfredsstillende og bad om, at disse oplysninger blev fremskaffet og gjort tilg√¶ngelige. Svar den 8. august 2019.

Herunder gengives først LGBT komiteens skrivelse og derefter Region Hovedstadens svar.

LGBT komiteen
LGBT komiteen
23. juni 2019.

Region Hovedstaden
Center for Sundhed

Vedr. besvarelse af politikersp√łrgsm√•l nr. 048-19 af 12. april 2019 om behandling af transk√łnnede som besvaret den 6. juni 2019.

LGBT komiteen har med interesse l√¶st s√•vel sp√łrgsm√•let som svaret om hvorfor Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling afviser transk√łnnede, der af det multidiciplin√¶re team var indstillet til kirurgisk behandling.

LGBT komiteen finder svaret utilfredsstillende.

LGBT komiteen finder det kritisabelt, at der ikke svares mere konkret p√• sp√łrgsm√•let – ikke mindst, n√•r det af svaret fremg√•r, at “Det sk√łnnes at v√¶re sj√¶ldent”, og n√•r det tages i betragtning, at der kun foretages f√• s√•danne operationer om √•ret. Praksis er s√• indgribende, at der skal v√¶re tungtvejende grunde til ikke at f√łlge indstillingen fra det multidiciplin√¶re team. Derfor √łnsker vi, at der skabes tiltag, der kan skabe gennemsigtighed i beslutningsprocesserne omkring behandlingen.

LGBT komiteen anmoder derfor om, at Region Hovedstaden tager skridt til at opsamle de n√łjagtige tal og begrundelser for afvisninger, og at disse informationer g√łres tilg√¶ngelige.

Med venlig hilsen

Tina Thranesen S√łren Laursen

Svaret den 8. august 2019 fra Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden, Center for Sundhed
Den 8. august 2019

K√¶re Tina Thranesen og S√łren Laursen
Tak for brev af 23. juni 2019, som I skriver p√• baggrund af politikersp√łrgsm√•l fra Karoline Vind af 11. april 2019 om behandling af transk√łnnede. I jeres henvendelse eftersp√łrger I mere konkrete svar p√•, hvorfor og hvor mange transk√łnnede, der afvises af Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling efter, at de er blevet indstillet til behandling af det multidiciplin√¶re team.

Center for K√łnsidentitet kan aktuelt ikke tr√¶kke data p√•, hvor mange der afvises. Der arbejdes p√• at etablere bedre datamateriale, og der vil efter sommerferien blive opsl√•et en stilling som datamanager til at underst√łtte dette. Det er desv√¶rre, som skrevet i politikersvaret, ikke muligt at levere de n√łjagtige tal p√• nuv√¶rende tidspunkt. Centret har oplyst, at der ikke i centret er erindringer om, at der er blevet afvist patienter i 2018 og i 2019.

Potentielle afvisninger kan, som oplyst i politikersvar af 6. juni 2019, ske af f√łlgende grunde:

  • At patienten ikke l√¶ngere har k√łnsubehag
  • At der er opst√•et medicinske forhold, som taler imod eller v√¶sentligt √łger risikoen ved den √łnskede behandling
  • At der er opst√•et nye forhold af v√¶sentlig betydning for det forventede kirurgiske resultat fx rygning og/eller overv√¶gt i et omfang, som kan forventes at p√•virke det operative resultat

Med venlig hilsen
Charlotte Hosbond
Enhedschef

* * *
Skrivelsen til Region Hovedstaden i pdf-format.
Omtale af skrivelsen og baggrunden for den hos LGBT komiteen.
Skrivelsen til Region Hovedstaden i pdf-format hos LGBT komiteen.
Svaret fra Region Hovedstaden i pdf-format.