Den norske ægteskabslov blev ændret den 19. december 2008, så den ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par.

Vist 363 gange.

Norge
Norge
Den norske ægteskabslov er fra den 4. juli 1991 med ikrafttrædelse den 1. januar 1993. Den 19. december 2008 med ikrafttrædelse den 1. januar 2009 blev væsentligt ændret, så den ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par. Samtidig blev partnerskabsloven ophævet.

Uddrag af ægteskabsloven. (På norsk).
¬ß 1. Kj√łnn
To personer av motsatt eller samme kj√łnn kan inng√• ekteskap.
Tilf√łyd ved lov 27 juni 2008 nr. 53 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 27 juni 2008 nr. 745), tidligere ¬ß 1 endret paragraftall til ¬ß 1a.

§ 11. Fremgangsmåten ved vigsel.
Ekteskap inng√•s ved at brudefolkene m√łter for en vigsler. Mens begge er til stede, skal de erkl√¶re at de √łnsker √• inng√• ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erkl√¶re dem for ektefolk.

§ 12. Vigslere.
Vigslere er:
 1. prest i Den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av ekteskap.
 2. notarius publicus Рogså utenfor det vanlige embetsdistriktet
 3. norsk utenrikstjenestemann, jf lov om utenrikstjenesten § 17.
 4. særskilt vigsler oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn av lange avstander eller av andre grunner. Oppnevningen gjelder for fire år av gangen.

Departementet kan ved forskrift gi utfyllende regler om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn.

§ 13. En vigslers adgang til å nekte å foreta vigsler.
En vigsler som nevnt i ¬ß 12 bokstav a, kan nekte √• foreta vigsel dersom en av brudefolkene ikke er medlem av trossamfunnet eller livssynssamfunnet, eller ingen av dem tilh√łrer menigheten.
En kirkelig vigsler kan ogs√• nekte √• foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kj√łnn.

Lovdata: Ægteskabsloven Рlov nr. 47 af 4. juli 1991 med senere ændringer.
Lovdata: Lov nr. 53 af 27. juni 2008 med senere √¶ndringer, om √¶ndringer i √¶gteskabsloven, b√łrneloven, adoptionsloven, bioteknologiloven mv. (f√¶lles √¶gteskabslov for heteroseksuelle og homoseksuelle par).

* * *
Sammenfatning af ægteskabslovens bestemmelser om vilkår for at indgå ægteskab og om selve vielsen. (På norsk).
Vilkår for å inngå ekteskap:
 1. To personer av motsatt kj√łnn eller to personer av samme kj√łnn kan inng√• ekteskap.
 2. Den som √łnsker √• inng√• ekteskap m√• v√¶re 18 √•r.
 3. Dersom noen under 18 √•r √łnsker √• gifte seg, m√• de ha samtykke fra den/de som har foreldreansvaret og fra fylkesmannen. Fylkesmannen kan bare gi slik tillatelse n√•r det foreligger sterke grunner for √• inng√• ekteskap.
 4. Man kan ikke gifte seg med noen i rett opp- eller nedstigende linje (dvs. foreldre og barn) eller med sine egne s√łsken eller halvs√łsken. Fetter og kusine kan gifte seg med hverandre. Det samme kan tante og nev√ł eller onkel og niese.
 5. Man kan ikke gifte seg når man allerede er gift eller registrert som partner.
 6. De som skal gifte seg i Norge må ha lovlig opphold i landet.
 7. Dersom et eventuelt tidligere ekteskap eller partnerskap er opph√łrt, ved skilsmisse eller d√łd, m√• skifte av tidligere fellesbo v√¶re p√•begynt eller gjennomf√łrt.
 8. F√łr ekteskap kan inng√•s, m√• det kontrolleres at vilk√•rene for √• inng√• ekteskap er oppfylt. Det er folkeregisteret som pr√łver ekteskapsvilk√•rene.
 9. En person som er bosatt i utlandet må ha med seg en ekteskapsattest for å kunne gifte seg i Norge. Denne attesten forteller at det etter hjemlandets lov ikke er noe til hinder for at han eller hun inngår ekteskap i Norge. Svært mange andre land krever en slik attest fra personer bosatt i Norge, hvis de skal gifte seg i utlandet.

Vigselen:
Ekteskap inng√•s ved at brudefolkene m√łter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de erkl√¶re at de √łnsker √• inng√• ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erkl√¶re dem for ektefolk. Minst to vitner skal v√¶re til stede under vigselen.

Disse kan utf√łre vigsler etter ekteskapsloven:
 1. prest i Den norske kirke
 2. forstander i registrert trossamfunn som har vigselsrett
 3. sermonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn
 4. notarius publicus (dvs. dommer med notarius publicus-funksjon)
 5. norsk utenrikstjenestemann

Utenlandsk diplomatisk tjenestemann kan f√• tillatelse til √• utf√łre vigsler i Norge. Ingen av brudefolkene kan v√¶re norske statsborgere, og minst en av den m√• v√¶re bosatt i det landet vigsleren h√łrer til.

Enkelte utenlandske prester kan ogs√• ha f√•tt tillatelse til √• utf√łre vigsler.

Trossamfunn kan s√łke fylkesmannen om √• bli registrert. Registrerte trossamfunn kan s√łke Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) om √• bli tildelt vigselsrett. I trossamfunn med vigselsrett er det bare den som er registrert (hos fylkesmannen) som forstander som kan utf√łre vigsler. Dersom en annen person utf√łrer vigsler, vil disse bli ugyldige. Bufdir kan i ettertid godkjenne ugyldige vigsler dersom partene √łnsker det og s√¶rlige grunner foreligger.

Borgerlig vielsesritual
I forbindelse med den nye ægteskabslov blev der med hjemmel i ægteskabslovens § 15 vedtaget et borgerlig vielsesritual, som gengives herunder. (På norsk).

Borgerlig vigselsformular
Form for borgerlig vigsel

  Kj√¶re brudepar
-Navnet på brudeparet-
Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar.
Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap.
Ved √• inng√• ekteskap, lover dere hverandre samhold og st√łtte i alle livets forhold, b√•de i medgang og i motgang.
Men dere lover hverandre mer:
Ekteskapet inneb√¶rer at dere lover hverandre kj√¶rlighet og troskap. Det √• love hverandre kj√¶rlighet for resten av livet, er det vanskeligste l√łfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere h√łye m√•l for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til √• strekke dere mot disse m√•lene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag.
Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.
Det er en rett jeg har, men ogs√• en plikt som er p√•lagt meg etter loven, √• legge dere to n√• alvorlig p√• hjertet at dere skal leve etter det l√łftet som dere gir hverandre her.

Og nå:
(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret)
Jeg sp√łr deg f√łrst (det fulle navnet p√• kvinnen eller den yngste personen)
Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?
(Når kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svart ja, sier vigsleren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret):
S√• sp√łr jeg deg, (det fulle navnet p√• mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):
Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?
(Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren):
Siden dere nå Рi vitners nærvær Рhar lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk.

Lovdata: FOR-2008-12-05-1285: Vedtak om endring i vedtak om borgerlig vigselsformular med senere ændringer.

* * *
Information fra den norske regering om ændringen af ægteskabsloven.
Den norske kirke og andre trossamfund har fået vielses, men ikke vielsespligt.
Det er opp til Den norske kirke at √¶ndre liturgien for vielse. F√łr liturgien eventuelt bliver √¶ndret, vil pr√¶ster i Den norske kirke ikke kunne vie homoseksuelle par.
Stortinget vedtog en pr√¶cisering i √¶gteskapslovens ¬ß 16, som g√łr det klart, at et √¶gteskap er ugyldigt, hvis en prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgien fastsat af Kirkem√łtet.

Indtil videre vil vielser for det meste nok ske som borgerlige vielser.
Præster eller forstandere i et registrert trossamfunn eller seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn vil kunne vie. Det forudsætter, at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har godkendt formen for indgåelse af ægteskap/vielsesritualet.

Partnerskapsloven blev ophævet den 1. januar 2009. Det indebærer, at det ikke længere vil være muligt at indgå nye partnerskaber i Norge.
Det vil v√¶re muligt at omregistrere et partnerskab til et √¶gteskab, hvis begge parter √łnsker det. Det er folkeregistermyndigheden, som foretager omregistreringen. Et partnerskab, som ikke omregistreres vil fortsat best√• med samme retsvirkninger som et √¶gteskab.

Der er endvidere forklaring om lovens betydning i relation til kunstig befrugtning for lesbiske par og forhold omkring medmoderskab.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bragte den 14. marts 2008 – alts√• f√łr lov√¶ndringerne – en forklarende artikel om indholdet og betydningen af lovforslaget: Form√•l, √¶gteskabsloven, vielse og kirken/tros- og livssynssamfund, partnerskab/√¶gteskab, adoption, assisteret befrugtning, for√¶ldreskab – √¶ndring af b√łrneloven.