¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 525 af 21. april 2023 om b√łrn med k√łnsdysfori. Svar 26. april 2023.

Vist 66 gange.
Mikkel Bj√łrn (DF) stillede den 21. april 2023 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 525 – Samling 2022-23 (2. samling) – om der er sikkerhed i udredningen og diagnosticeringen af de b√łrn, der f√•r skadelige stop- og krydshormoner, til indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V), der svarede den 26. april 2023.

Sp√łrgsm√•l
I lyset af de diagnostiske v√¶rkt√łjer, der er til r√•dighed, n√•r man skal diagnosticere b√łrn med k√łnsdysfori, kan ministeren da garantere, at der er sikkerhed i udredningen og diagnosticeringen af de b√łrn, der f√•r skadelige stop- og krydshormoner?

* * *
Svar.
Indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V) besvarede den 26. april 2023 sp√łrgsm√•let i folketingssagen, hvor sp√łrgsm√•let var pkt. 1.3 p√• dagsordenen.
Besvarelsen startede kl. 13 16 39 (time minut sekund) og sluttede kl. 13 23 03.

Forhandlingen i folketingssalen. (Offentliggjort den 8. maj 2023.)
Kl. 1316.
Formanden (S√łren Gade):
Det n√¶ste sp√łrgsm√•l er ligeledes til indenrigs- og sundhedsministeren og er ligeledes stillet af hr. Mikkel Bj√łrn.

Kl. 1316.
Spm. nr. S 525
3) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:
Mikkel Bj√łrn (DF):
I lyset af de diagnostiske v√¶rkt√łjer, der er til r√•dighed, n√•r man skal diagnosticere b√łrn med k√łnsdysfori, kan ministeren da garantere, at der er sikkerhed i udredningen og diagnosticeringen af de b√łrn, der f√•r skadelige stop- og krydshormoner?

Formanden (S√łren Gade):
Værsgo.

Kl. 1316.
Mikkel Bj√łrn (DF):
Tak for det. I forl√¶ngelse af mit forrige sp√łrgsm√•l vil jeg godt bede sundhedsministeren redeg√łre for dette: I lyset af de diagnostiske v√¶rkt√łjer, der er til r√•dighed – alts√• umiddelbart ingen, men hvis sundhedsministeren mener, der er nogen til r√•dighed, som andre l√¶ger mener, m√• hun jo lige redeg√łre for det – n√•r man skal diagnosticere b√łrn med k√łnsdysfori, kan ministeren da garantere, at der er sikkerhed i udredningen og diagnosticeringen af de b√łrn, der f√•r skadelige stop- og krydshormoner?

Kl. 1317.
Formanden (S√łren Gade):
Ministeren.

Kl. 1317.
Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie L√łhde):
Jeg g√•r ud fra, vi er i gang med sp√łrgerunden, men sp√łrgeren glemte at l√¶se sp√łrgsm√•let op, men gik direkte i sp√łrgerunden. Men s√• kan jeg jo i hvert fald n√• at komme med min besvarelse. I Danmark er udredning og behandling af b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforhold reguleret i Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Udredning og behandling kr√¶ver helt s√¶rlig ekspertise i et fast multidisciplin√¶rt teamsamarbejde. Den sundhedsfaglige hj√¶lp vil i f√łrste omgang omfatte r√•dgivning og st√łttende samtaler til afklaring af k√łnsidentitet. Der foretages en grundig faglig vurdering af hvert enkelt barn og unge, og det vurderes p√• bedst mulig vis, om det er relevant og sundhedsfagligt forsvarligt og korrekt at tilbyde behandling. For l√łbende at sikre den bedst mulige hj√¶lp til b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforhold samarbejder Region Hovedstaden med andre lande og udveksler erfaringer omkring behandling, aktuel forskning m.v. L√¶gerne g√łr alts√• deres bedste, for at de kan hj√¶lpe de b√łrn og unge, som har det rigtig sv√¶rt, og jeg vil derfor ogs√• gerne gentage, at et behandlingstilbud til et barn beror p√• en konkret l√¶gefaglig vurdering af, at barnet har gavn af den konkrete behandling.

Kl. 1318.
Formanden (S√łren Gade):
Sp√łrgeren.

Kl. 1318.
Mikkel Bj√łrn (DF):
Tak for det. Det var bare overhovedet ikke et svar p√• mit sp√łrgsm√•l. Det, jeg sp√łrger meget konkret om, og som jeg godt vil bede ministeren om at svare meget konkret p√•, er, om ministeren med sikkerhed kan sige, at der er sikkerhed i udredning og diagnosticering af de b√łrn, der f√•r skadelige stop- og krydshormoner? Det er jo det, den l√¶ge her siger, nemlig at der ikke er nogen sikkerhed i den diagnosticering. Det er rent g√¶tv√¶rk. Det er baseret alene p√• en mavefornemmelse. Hun udtaler, at det eneste, vi har at arbejde med, er de udtalelser, mennesker kommer med, n√•r de kommer hos os. Det svarer jo til, at l√¶ger sk√¶rer benet af folk, fordi de kommer ind til dem og siger, at de f√łler, de har kr√¶ft i benet, uden at vi foretager nogen form for unders√łgelse, der underst√łtter den p√•stand, der kommer fra de patienter. S√• det vil jeg godt bede ministeren redeg√łre for. Kan hun forsikre Folketinget om, at der er sikkerhed i udredningen og diagnosticeringen af de her b√łrn?

Kl. 1319.
Formanden (S√łren Gade):
Ministeren.

Kl. 1319.
Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie L√łhde):
Jeg vil endnu en gang gerne benytte lejligheden til at fastsl√•, at der ikke er nogen b√łrn og unge under 15 √•r, der kan tilbydes krydshormoner. (Mikkel Bj√łrn (DF): stop- og krydshormoner.)

Kl. 1319.
Formanden (S√łren Gade):
Nu lader vi ministeren svare, og s√• f√•r sp√łrgeren mulighed for at stille et opf√łlgende sp√łrgsm√•l. V√¶rsgo til ministeren.

Kl. 1319.
Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie L√łhde):
Selv om man formulerer sine sp√łrgsm√•l, som om det var tilf√¶ldet, bliver det ikke mere korrekt af den grund.

Det er velkendt, at der er en sundhedsfaglig uenighed p√• det her omr√•de. Det er ogs√• derfor, at jeg synes, det er klogt og positivt, at Sundhedsstyrelsen aktuelt er i gang med at revidere den g√¶ldende vejledning p√• omr√•det. Vi har valgt at koncentrere og samle al hj√¶lp √©t sted i Danmark for at sikre den h√łjeste ekspertise, fordi vi har at g√łre med en meget, meget lille gruppe af patienter. Vi samarbejder i √łvrigt ogs√• med udlandet, vores europ√¶iske naboer og kollegaer rundtomkring, for at udveksle forskning, erfaring og viden p√• omr√•det.

Kl. 1320.

Formanden (S√łren Gade):
Sp√łrgeren.

Kl. 1320.
Mikkel Bj√łrn (DF):
S√• lad os forholde os til de stophormoner, som ogs√• har omfattende skadesvirkninger p√• de b√łrn, der f√•r dem, og s√• vil jeg gerne sp√łrge igen, for jeg fik stadig ikke svar p√• mit sp√łrgsm√•l: Kan ministeren garantere, at der er sikkerhed i diagnosticeringen af b√łrn med k√łnsdysfori, og hvis ikke, hvordan kan vi s√• forsvare at forts√¶tte en behandling, som har meget omfattende og velkendte skadesvirkninger p√• de b√łrn, der f√•r de hormoner?

Kl. 1320.
Formanden (S√łren Gade):
Ministeren.

Kl. 1320.
Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie L√łhde):
Jeg har ikke noget fagligt grundlag for at sidde og tilsides√¶tte Sundhedsstyrelsens aktuelt g√¶ldende faglige vejledning p√• det her omr√•de. Det g√łr jeg heller ikke, n√•r vi snakker patienter inden for alle mulige andre omr√•der. Der har vi nogle sundhedsmyndigheder, der laver et stykke sundhedsfagligt arbejde og udarbejder vejledninger. Aktuelt er man i gang med en revision af hele det her omr√•de, hvilket jeg ogs√• tror jeg har gentaget et par gange.

Jeg synes, det er positivt, at man kigger p√• en revision. Der er i √łvrigt ogs√• sket en udvikling p√• omr√•det. Jeg husker, da jeg var i samr√•d og sp√łrgeren lagde an til, at jeg skulle angribes h√•rdt, og spurgte, hvorfor man ikke kiggede til England, eller hvorfor man ikke kiggede til Sverige. Da jeg s√• svarede, at jo, det gjorde man, og at man faktisk ogs√• allerede havde lavet en r√¶kke √¶ndringer, s√• skulle vi videre til et andet angrebspunkt.

Jeg tror, at man er n√łdt til ogs√• at erkende, at fordi man n√łdvendigvis ikke f√•r de svar, man gerne vil have, er det ikke n√łdvendigvis lig med, at der ikke er blevet svaret p√• sp√łrgsm√•let. Men man m√• ogs√• i sidste ende g√łre op med sig selv, om man synes, det er sundhedsmyndighederne, der skal udarbejde de sundhedsfaglige vejledninger i det her land.

Kl. 1321
Formanden (S√łren Gade):
S√• er det sp√łrgeren for sit afsluttende sp√łrgsm√•l.

Kl. 1321.
Mikkel Bj√łrn (DF):
Det handler ikke om, at jeg gerne vil have et bestemt svar. Det handler s√•dan set bare om, at jeg gerne vil have et svar. Jeg sp√łrger, om ministeren kan forsikre Folketinget om, at der er sikkerhed i diagnosticeringen og behandlingen af de her b√łrn, og ministeren har endnu ikke svaret p√• det. Alts√•, vi udskriver skadelige hormoner til b√łrn uden vished om, om de b√łrn, der f√•r dem og potentielt bliver sterile resten af livet, af sig selv ender med at vokse fra den her lidelse. Det er da det, der er dybt forrykt. Det er det, jeg beder ministeren forholde sig til, og jeg har endnu ikke f√•et et svar.

Kl. 1322.
Formanden (S√łren Gade):
Ministeren for en afsluttende bem√¶rkning p√• sp√łrgsm√•let.

Kl. 1322.
Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie L√łhde):
S√• h√•ber jeg, at sp√łrgeren lytter godt efter her til sidst. Jeg henholder mig til den aktuelt g√¶ldende vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp fra Sundhedsstyrelsen. Jeg supplerer med, at den i √łjeblikket er under revision. Jeg har ikke som politiker, som minister i det her land, grund til at g√• ned og sige: Jeg kan m√¶rke i min mave, at den her vejledning lige skal laves om.

Jeg henholder mig til, at vi har sundhedsfaglige eksperter i det her land, der bruger den bedst mulige forskning og viden til at lave og udarbejde vejledninger p√• omr√•det. Der er masser af steder, vi har faglige uenigheder i vores sundhedsv√¶sen, men vi m√• insistere p√•, at det er sundhedsmyndighederne – i det her tilf√¶lde den √łverste sundhedsfaglige myndighed – som har ansvaret for at udarbejde den p√•g√¶ldende behandlingsvejledning, der i √łvrigt aktuelt er under revision.

Kl. 1323.
Formanden (S√łren Gade):
Det afslutter sp√łrgsm√•let. Vi siger tak til indenrigs- og sundhedsministeren og tak til hr. Mikkel Bj√łrn fra Dansk Folkeparti.

* * *
Forhandlingen hos Folketingets TV.
Efter “KL.” indtastes “13 16 39” og derefter trykkes p√• “G√Ö TIL KLOKKESL√ÜT” for at springe frem til debattens start.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og med forhandlingen.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.