Pasbekendtg√łrelsesudkast sendt i h√łring af Justitsministeriet den 25. november 2021.

Vist 37 gange.
Justitsministeriet sendte den 25. november 2021 et udkast til en ny bekendtg√łrelse om pas i h√łring. For transpersoner og interk√łnnede er det prim√¶rt udkastets ¬ß 4, stk. 5 om muligheden for at f√• et X i passet som k√łnsbetegnelse, som har betydning.

Udkastet er t√¶nkt som erstatning for pasbekendtg√łrelse nr. 1337 af 28. november 2013.

H√łringsfristen udl√łber den 23. december 2021.
H√łringssvar sendes til jm@jm.dk og idto@jm.dk.
Eventuelle sp√łrgsm√•l til udkastet kan rettes til fuldm√¶gtig Ida Elise Tommerup p√• tlf. 21200963 eller e-mail idto@jm.dk.

Herunder gengives udkastets § 4 om X som k√łnsbetegnelse i passet og § 33 om ikrafttrædele.
* * *
§ 4. Pas udstedes kun lydende på en enkelt person.
Stk. 2. Pas udf√¶rdiges p√• pasblanketter, der er godkendt hertil af Rigspolitiet. Passet omfatter en persondataside og et kontaktl√łst elektronisk lagringsmedie, der indeholder personlige oplysninger om pasindehaveren.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen oplyser efter begæring pasindehaveren om, hvilke personoplysninger det elektroniske lagringsmedie i vedkommendes pas indeholder.
Stk. 4. Den i stk. 2 n√¶vnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens k√łn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anf√łres F, og for personer med ulige endetal anf√łres M, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at k√łnnet betegnes X i passet, hvis en pasans√łger afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om k√łnsbetegnelsen X er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, en opfattelse af at v√¶re interk√łnnet eller ikke fast at identificere sig som v√¶rende mand eller kvinde, eller den p√•g√¶ldende dokumenterer tidligere at v√¶re blevet tildelt nyt personnummer efter ¬ß 3, stk. 6, i lov om Det Centrale Personregister.

¬ß 33. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. januar 2022.
Stk. 2. Bekendtg√łrelse nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v. oph√¶ves.

* * *
H√łringsportalen med udkastet til den nye pasbekendtg√łrelse.