Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Vist 1.483 gange.

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) blev stiftet den 1. marts 2003 på initiativ af Sophie Frederikke Schröder med formålet at varetage interesser for alle transseksuelle i Danmark såvel opererede som ikke opererede samt personer, der af én eller anden grund er nægtet operation.

På den stiftende generalforsamling valgtes:
Helle Hallberg S√łrensen som formand og
Anette Egelund som kasserer.

P√• det f√łrste bestyrelsesm√łde den 6. marts 2003 konstituerede bestyrelsen sig med:
Sophie Frederikke Schröder som næstformand.
Kitt Lie Walther Rasmussen som sekretær.
Cecilie Nicole S. H√łstgaard-Brene som bestyrelsesmedlem.

Den 3. marts 2003 udsendte foreningen “Pressemeddelelse fra PfT om stiftelsen”.

Den 11. juni 2003 flyttede PfT sin hjemmeside fra et gratis sted til eget domæne Рwww.pft.dk, som ikke mere eksisterer.

* * *
P√• den f√łrste ordin√¶re generalforsamling den 28. februar 2004, som fandt sted hos Helle Hallberg S√łrensen, valgtes Nicole Chrisial som dirigent og Marie Louise Steenbjerg som referent.
Kontingentet for 2005 blev fastsat til 100 kr.

Der var indledt dr√łftelser om, at foreningen Kaineus skulle sammenl√¶gges med PfT, hvorfor der var et forslag til behandling om oprettelse af to ekstraordin√¶re bestyrelsesposter, som skulle tilfalde tidligere medlemmer af Kaineus.

P√• det konstituerede bestyrelsesm√łde, som fandt sted umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med f√łlgende sammens√¶tning:
Formand: Helle Hallberg S√łrensen.
Kasserer: Susanne Thomsen.
Næstformand: Sophie Frederikke Schröder.
Sekretær: Kitt Lie Walther Rasmussen.
Bestyrelsesmedlem: Sandy Sandgreen.
Bestyrelsesmedlem: Alex Zichau (ekstraordinær post i 2004).
Bestyrelsesmedlem: Ask Nols√łe (ekstraordin√¶r post i 2004).

Sammenlægningen af Kaineus og PfT var dermed en kendsgerning.

Efter generalforsamlingen i 2005 konstituerede bestyrelsen sig med f√łlgende sammens√¶tning:
Formand: Sandy Sandgreen.
Næstformand: Sophie Fredderikke Schröder.
Sekretær: Kitt Lie Rasmussen.
Kasserer: Susanne Thomsen.
Bestyrelsesmedlem: Flemming Rasmussen.
Bestyrelsesmedlem: Alex Zichau.
Bestyrelsesmedlem: Jackie Madsen.
Suppleant: Anja Madsen.
Suppleant: Ask Noels√łe.
Endvidere blev der p√• generalforsamlingen foretaget f√łlgende valg:
Revisor: Marie Louise Steenbjerg.
Revisor: Anette Bjerre.
Suppleant: Sanne.

* * *
Den 20. april 2005 udtrådte Flemming Rasmussen af bestyrelsen og suppleanten Anja Madsen blev bestyrelsesmedlem.
Den 17. juni 2005 udtr√•dte Jackie Madsen af bestyrelsen og suppleanten Ask Noels√łe blev bestyrelsesmedlem.
Den 17. juli 2005 fik formanden Sandy Sandgreen “orlov” og n√¶stformanden Sophie Frederikke Schr√∂der overtog funktionen som formand.
Den 15. august 2005 fratrådte Sandy Sandgreen helt fra formandsposten og Sophie Frederikke Schröder overtog formandsposten, og som ny næstformand valgtes Anja Madsen.

* * *
Ordinære generalforsamling i 2006.
Generalforsamlingen blev ikke fuldf√łrt, da nogle medlemmer – herunder bestyrelsesmedlemmer, protesterede mod dens lovlighed, idet den var holdt for sent i henhold til vedt√¶gterne. Det resulterede i, at samme medlemmer udvandrede.
Generalforsmlingen blev derfor afsluttet uden behandling af nogen af de vedtægtsbestemte punkter.
Nogle af de udvandrede dannede efterf√łlgende den 20. maj 2006 “Patientforening for Anatomisk Dysfori” (PAD).

* * *
Den 10. juni 2006 holdt foreningen ekstraordinær generalforsamling, på hvilken bestyrelsen fik denne sammensætning:
Formand: Sophie Frederikke Schröder Рvalgt for et år.
Næstformand: Marie Louise Steenbjerg Рvalgt for et år. (Valgt som næstformand under konstitueringen).
Kasserer: Susanne Thomsen Рvalgt for to år.
Sekretær: Nadia Jensen Рvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem: Michell Nielsson Рvalgt for 2 år.
Endvidere blev der p√• generalforsamlingen foretaget f√łlgende valg:
Revisor: Sven Erik Gundersen.
To bestyrelsesposter, en suppleantpost og revisorsuppleantposten blev ikke besatte, da ingen af de fremm√łdte √łnskede at modtage valg til posterne.
Kontingentet for 2007 blev fastsat til 100 kr.
Der var en sag til behandling om esklusion af et medlem, men da medlemmet bedyrede ikke at have udsendt en omstridt e-mail, blev forslaget trukket tilbage.

* * *
Ordin√¶r generalforsamling l√łrdag den 24. marts 2007.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Formand: Sophie Frederikke Schröder
Næstformand: Marie Louise Steenbjerg
Sekretær: Nadia Jensen
Kasserer: Susanne Thomsen
Bestyrelsesmedlem og Web-ansvarlig: Natascha Bosse
Bestyrelsesmedlem: Ikke besat.
Yderligere informationer om generalforsamlingen foreligger ikke på foreningens hjemmeside pr. 9. april 2007.

Efter generalforsamlingen i 2008 havde bestyrelsen pr. 31. marts 2008 denne sammensætning:
Formand: Sophie Frederikke Schröder.
Næstformand: Marie Louise Steensbjerg.
Kasserer: Susanne Thomsen.
Sekretær: Nadja Jensen.
Bestyrelsesmedlem: Tina Nielsen.
Yderligere informationer om generalforsamlingen foreligger ikke på foreningens hjemmeside pr. 24. maj 2009.

* * *
Der er forlydende om, at generalforsamlingen i 2009 er blevet afholdt, men at der ikke var tilstr√¶kkeligt fremm√łdte til at v√¶lge en fuldtallig bestyrelse.
Der var pr. 24. maj 2009 ikke anf√łrt noget p√• foreningens hjemmeside om generalforsamlingen eller √¶ndring af bestyrelsens sammens√¶tning.

* * *
Sophie Frederikke Schr√∂der, der var initiativtager til foreningen, d√łde fredag den 5. juni 2009 – 64 √•r gammel – p√• Bispebjerg Hospital efter l√¶ngere tids sygdom.

Indtil den 20. oktober 2011 eksisterede foreningens hjemmeside. Herefter m√• foreningen betragtes som v√¶rende d√łd.