Fundamental rights-based police training: A manual for police trainers. Udgivet den 3. december 2013 af FRA.

Vist 165 gange.

Fundamental rights-based police training: A manual for police trainers
Fundamental rights-based police training: A manual for police trainers

Titel Fundamental rights-based police training: A manual for police trainers
Udgivet af FRA – European Union Agency for Fundamental Rights
Udgivet 3. december 2013
på the International Conference on Human Rights Education and Training for the Civil and Public Service i Dublin, Irland
Sprog Engelsk
Antal sider 203
ISBN-13 978-92-9239-230-7

Politiets uddannelse er det f√łrste og vigtigste skridt i retning af at skabe et mere effektivt og professionelt politi i fremtiden.
Menneskerettigheder – baseret p√• uddannelse hj√¶lper deltagerne til proaktivt at respektere og beskytte de grundl√¶ggende rettigheder. Det sikrer, at anvendelsen af magt ud√łves i overensstemmelse med principperne om legalitet, n√łdvendighed og proportionalitet – principper, der er grundl√¶ggende for udvikling af et samfund. En s√•dan uddannelse vil derfor g√łre det muligt for politifolk at opfylde den rolle, som er planlagt for dem i Den Europ√¶iske Unions k√łreplan for arbejdet p√• omr√•det retf√¶rdighed, frihed og sikkerhed.
Denne uddannelsesmanual har til form√•l at bidrage til at fremme tillidsforholdet mellem politiet og samfundet som helhed og i al dets mangfoldighed, og fokuserer derfor p√• retten til ikke-diskrimination, v√¶rdighed og liv. En r√¶kke unders√łgelser og projekter i Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) har understreget sammenh√¶ngen mellem tillid til myndighederne og ud√łvelse af de grundl√¶ggende rettigheder.
Hvor tillid eksisterer, vil anmeldelse af kriminalitet stige; flere forbrydelser vil derfor blive behandlet og yde retf√¶rdighed til ofrene. Ved at sikre alle borgeres grundl√¶ggende rettigheder, vil politiet skabe tillid i hele samfundet, hvilket bidrager til en god cirkel, der vil tilskynde til anmeldelse af kriminalitet, bidrage til en mere effektiv kriminalitetsbek√¶mpelse, √łge retf√¶rdighed for ofrene og mindske sp√¶ndinger i samfundet.
FRA-udviklede grundrettigheder – baseret p√• politiets uddannelses manual i t√¶t samarbejde med Association of European Police Colleges, the European Police College og deres netv√¶rk af nationale politiskoler hj√¶lper med at opbygge en s√•dan tillid og fremme etableringen af f√¶lles standarder for politiarbejde, som respekterer principperne i grundl√¶ggende rettigheder. Vores hensigt er at √łge politiets professionalisme og effektivitet i hele EU ved at give politiets undervisere et praktisk og let tilg√¶ngeligt v√¶rkt√łj, der hj√¶lper med at integrere grundl√¶ggende rettigheder i politiets uddannelse.

Ovenn√¶vnte er en overs√¶ttelse af forordet til manualen skrevet af direkt√łren for FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, Morten Kj√¶rum.
Der tages forbehold for oversættelsens rigtighed. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst.

Herunder gengives manualens indholdsfortegnelse. Den er ikke oversat, da hele manualen er på engelsk.
Tina. Thranesen.

Indholdsfortegnelsen

FOREWORD 3
INTRODUCTION 9
HOW TO USE THE MANUAL 13
MODULE 1: BASICS OF HUMAN RIGHTS00
Introduction 23
Activity: Understanding the basics of human rights 24
Handout – Basic ideas and concepts of human rights 26
Briefing notes 27
1. What are human rights? 27
2. What types of human rights are there? 28
3. What do human rights do? 29
4. What obligations exist under human rights? 30
5. Where are human rights embodied in law and how are they monitored? 32
Supplementary material 35
MODULE 2: POLICING FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE
Introduction 45
Activity: Policing from a human rights perspective 46
Handout 1 – Discussing police and human rights 49
Handout 2 – Practical human rights examples 50
Briefing notes 51
1. Key concepts 51
2. Handouts – Questions and answers 51
  a. Handout 1 – Questions and answers 52
  b. Handout 2 – Questions and answers 57
Supplementary material 59
Extended activities 63
Extended activity 1: One-on-one interviews in Sweden’s police
academy
63
Extended activity 2: Human rights education for German police
officers at historical sites of Nazi crimes. Police work today and in the
past
65
MODULE 3: HUMAN RIGHTS ANALYSIS – THE OBLIGATIONS TO RESPECT
AND TO PROTECT Introduction
69
Activity: Human rights analysis – obligations to respect and
to protect
70
Handout 1 – Human rights analysis – obligation to respect 72
Handout 2 – Human rights analysis – obligation to protect 75
Briefing notes 78
1. Key concepts 78
  a. What is a human rights obligation? 78
  b. What do we mean by necessity and proportionality in human rights? 78
2. Activity guide: human rights analysis 80
  a. Handout 1 – obligation to respect 83
  b. Handout 2 – obligation to protect 90
Supplementary material 95
Extended activities 104
Extended activity 1: Scenario training at Austria’s police
academies
104
Extended activity 2: Scenario training at Germany’s State
Police of North Rhine-Westphalia
106
MODULE 4: THE PROHIBITION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING
TREATMENT OR PUNISHMENT
Introduction 111
Activity – Version 1: Conditions that facilitate or prevent
ill-treatment
112
Activity – Version 2: Ill-treatment role play and case studies 112
Handout – Activity version 1: Conditions that facilitate or prevent ill-treatment 115
Handout – Activity version 2: Ill-treatment role play and Case studies A and B 117
Briefing notes 119
1. Key concepts 119
2. What is inhuman or degrading treatment? 120
3. Activity version 1 – Conditions that facilitate or prevent
ill-treatment
121
  a. Milgram experiment 121
  b. Stanford prison experiment 122
4. Activity version 2 – Ill-treatment role play and Case studies A and B 123
Supplementary material 125
MODULE 5: DIVERSITY, EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION
Introduction 133
Activity 1 – Version 1: Left hand/right hand 134
Activity 1 – Version 2: Multiple identities 137
Handout – Activity 1 version 2: Multiple identities 139
Activity 2: Role play – job applications 140
Handout – Activity 2: Role play – job applications 143
Activity 3: Human rights analysis – non-discrimination 144
Handout – Activity 3: Human rights analysis – non-discri mi
nation
146
Briefing notes 149
1. Key concepts 149
  a. Diversity and identity 149
  b. Equality and non-discrimination: basic concepts 151
  c. Discrimination and profiling 155
2. Analytical scheme – non-discrimination 156
Handout – Activity 3: Human rights analysis – non-discrimination 158
Supplementary material 163
MODULE 6: HUMAN RIGHTS OF POLICE OFFICERS
Introduction 171
Activity 1: Human rights experiences 172
Activity 2: Case study – discrimination in the workplace 174
Handout – Activity 2: Case study – discrimination in the workplace 176
Briefing notes 178
1. Key concepts 178
  a. Do police officers have human rights? 178
  b. Challenges to the human rights of police officers 180
  c. Which human rights are particularly relevant to police officers? 181
2. Activity guide: human rights analysis 183
ANNEXES
Annex 1: Workshop programmes 189
Annex 2: Basic guidance for trainers 194
Annex 3: Case study preparation – tips 197
Annex 4: Compilation of practices 201

Manualen i pdf-format hos FRA – European Union Agency for Fundamental Rights.
Omtale af manualen hos FRA – European Union Agency for Fundamental Rights.