Power point-pr√¶sentation om ligestillingsomr√•det fra digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) i forbindelse med hendes m√łde i Ligestillingsudvalget den 25. januar 2023.

Vist 11 gange.

Power point-præsentation om ligestillingsområdet
Power point-præsentation om ligestillingsområdet
Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) havde den 25. januar 2023 m√łde med Ligestillingsudvalget (LIU). Under m√łdet anvendte hun en power point-pr√¶sentation p√• 17 sider om ligestillingsomr√•det.
Ligestillingsudvalget (LIU). Alm. del. Bilag 14. Samling 2022-23 (2. samling).

Pr√¶sentationen havde f√łlgende hovedoverskrifter:
1. De overordnede rammer
2. Ligestilling i fakta og initiativer
3. Det internationale ligestillingsarbejde
4. LGBT+ området

Side 16.
Punkt 4. LGBT+ området.
Koordinerende funktion og tværministerielt samarbejde.
Ligestillingsministeren fik i 2017 det koordinerende ansvar for LGBT+ området.
indsatsen.
3 mio. kr. årligt til og med 2025. En tværministeriel arbejdsgruppe med 11 ministerområder.
Plads til forskellighed i f√¶llesskabet ‚Äď LGBT+ handlingsplan 2022-2025:
Anden handlingsplan på LGBT+ området
39 initiativer, 5 indsatsområder, 24,8 mio. kr.

Side 17.
Udpluk af LGBT+ tiltag i 2023
  • Unders√łgelse af muligheden for at indf√łre et forbud mod omvendelsesterapi over for mindre√•rige LGBT+ personer.
  • Ekspertgruppe om anerkendelse af for√¶ldreskab ved kommercielle surrogataftaler.
  • Unders√łgelse af LGBT+ familier med tre eller fire for√¶ldre.
  • Opkvalificering af fagprofessionelle p√• volds- og socialomr√•det.
  • Unders√łgelse af LGBT+ elevers trivsel

* * *
Folketingets journal om power point-præsentationen.
Power point-præsentation om ligestillingsområdet i pdf-format hos Folketinget.