Forskning skal kortlægge den psykiske trivsel hos lgbt-personer. 8. november 2023.

Vist 42 gange.
Christian Graugaard, l√¶ge og professor i sexologi ved Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet og Morten Frisch fra Afdeling for Epidemiologisk Forskning p√• Statens Serum Institut skal med et forskningsprojekt unders√łger udbredelsen af psykisk mistrivsel og psykiatrisk sygdom hos LGBT-minoriteter i Danmark.
Homoseksuelle, biseksuelle og transk√łnnede har markant √łget risiko for psykiske lidelser og mental mistrivsel i form af for eksempel angst, depression, selvskade og selvmordsfors√łg sammenlignet med andre samfundsgrupper i Danmark.

Danmarks Frie Forskningsfond har givet 3,17 millioner kroner til forskningsprojektet.

Bevillingen giver Christian Graugaard og Morten Frisch mulighed for at indkredse, hvad mistrivslen skyldes, og på den måde skabe viden, som kan bruges i forbindelse med forebyggende tiltag.

* * *
Aalborg Universitet med omtale af forskningsprojektet.