Registratur over: Transrelaterede lovforslag, beslutningsforslag, sp√łrgsm√•l til ministre m.m. i kronologisk orden frem til slutningen af september 2023.

Vist 291 gange.
Af Tina Thranesen.

Registratur over: Transrelaterede lovforslag mm.
Registratur over: Transrelaterede lovforslag mm.

Titel Registratur over: Transrelaterede lovforslag,
beslutningsforslag, sp√łrgsm√•l til ministre m.m.
i kronologisk orden frem til
slutningen af september 2023.
Forfatter Tina Thranesen
Forord S√łren Laursen
Sprog Dansk
Forlag LGBT komiteen
Udgivet 6. november 2023
Antal sider 575
ISBN-13 978-87-971447-7-0

Registraturen indeholder en kronologisk oversigt over transrelaterede lovforslag, beslutningsforslag, sp√łrgsm√•l til ministre og meget mere.

For at lette brugen af oversigten er der foran indsat en række tematiserede indholdsfortegnelser, som dels hjælper med at finde konkrete dokumenter og dels indeholder en tidslinje for de enkelte dokumenttyper.

Den kronologiske oversigt indeholder 818 hovedpunkter med kildeangivelser.

Liste over tematiserede indholdsfortegnelser.
Folketingets partiforkortelser.
Hvordan stemte folketingsmedlemmerne.
Love, bekendtg√łrelser og vejledninger.
Lovudkast og lovforslag.
Udkast til bekendtg√łrelser og vejledninger.
Beslutningsforslag.
Borgerforslag.
Betænkninger.
Sp√łrgsm√•l fra folketingsmedlemmer til ministre.
Henvendelser fra foreninger/organisationer/enkeltpersoner til ministre, ministerier, styrelser og andre offentlige institutioner.
Rapporter og unders√łgelser.
Norden, Europarådet, EU, FN og internationalt.
Domme og n√¶vnsafg√łrelser.
Forskelligt.

* * *
Registraturen hos Vidensbanken i pdf-format.
Omtale af registraturen hos LGBT komiteen.
Registraturen hos LGBT komiteen i pdf-format.