Regnskab fra transh√łringen den 14. marts 2011. (29. juni 2011).

Vist 443 gange.
Af Irene Haffner.
Det har trukket ud med at kunne afslutte regnskabet for transh√łringen den 14. marts 2011.
Der er ganske simpelt ikke kommet nogen regning på lejen af den smukke fællessal på Christiansborg og alt udstyret.
Forplejningen, dvs. kaffen og kagen, blev betalt af SF.
Men så skete det meget overraskende. Da jeg rykker for en regning, blev det meddelt, at fællessalen og alt udstyret var gratis.
Forklaringen er, at n√•r det er et folketingsmedlem, der bestiller F√¶llessalen til et arrangement, koster det ikke noget. Det fort√¶ller mig, at SF har meddelt, at det er dem, der stod som arrang√łr og p√• den m√•de sparede os fattige foreninger for nogle udgifter.
Hvis jeg havde vidst det fra starten, kunne mange bekymringer og meget arbejde v√¶ret undg√•et, men i planl√¶gningsfasen fik jeg tilsendt prislister m.m. og blev hele tiden spurgt: Har I penge nok? Hvordan ser jeres budget ud? Det var derfor noget af en overraskelse pludselig at f√• at vide, at transh√łringen stort set var gratis – bortset fra udgift til planl√¶gning og afvikling.

Regnskabet kan nu afsluttes og ser sådan ud:
Indtægt/tilskud Kr.
TiD 3.000,-
LGBT Danmark 2.420,-
Græsrodsfonden 3.000,-
Indsamling 1.600,-
I alt 10.020,-
Udgift
Bogholderi og rejse 1.600,-
I alt 1.600,-
Overskud 8.420,-

Bemærkninger ang. overskuddet
De 8.420,- kr. befinder sig i foreningen Trans-Danmarks kasse, da Trans-Danmark stod for at administrere h√łringens √łkonomi.
Der er givet meddelelse til TiD og LGBT Danmark om, at deres respektive bidrag ikke er kommet i brug og derfor kan beg√¶res refunderet – og naturligvis f√łlger der en stor tak med for den st√łtte, som s√• ikke blev n√łdvendig!
Gr√¶srodsfonden blev s√łgt i Trans-Danmarks navn og de 3.000,- kir. tilfalder derfor foreningen, hvoraf udgiften p√• 1.600,-kr. til planl√¶gning og afvikling indg√•r.

De 1.600,- kr. som meget flot blev indsamlet, da vi umiddelbart var i pengemangel fors√łges brugt til et godt form√•l. Vibe Grevsen fra LGBT Danmark og undertegnede arbejder p√• at finde et godt transpolitisk form√•l, hvor de 1,600,- kr., vil g√łre gavn.
Pengene vil IKKE indgå som tilskud i nogen forenings drift.

Alt i alt er det et meget tilfredsstillende resultat. Og t√¶nk, at man kan afvikle en s√•dan transh√łring for ca. 1.600,- kr.

Mvh.
Irene Haffner.
Medarrang√łr af transh√łringen.