Spgsm. 131 den 25. oktober 2019 om hvornår Rigspolitiets årsrapport om hadforbrydelser for 2018 bliver offentliggjort. Svar 15. november 2019.

Vist 78 gange.
Retsudvalget (REU) stillede den 25. oktober 2019 efter √łnske fra Karina Adsb√łl (DF) sp√łrgsm√•l 131 – Alm del. Samling: 2019-20 – om om hvorn√•r Rigspolitiets √•rsrapport om hadforbrydelser for 2018 bliver offentliggjort, til justitsminister Nick H√¶kkerup (S), der svarede den 15. november 2019.

Sp√łrgsm√•l
Hvornår forventer ministeren, at Rigspolitiets årsrapport om hadforbrydelser for 2018 bliver offentliggjort?

Svar
Rigspolitiets årsrapport blev offentliggjort den 28. oktober 2019. Årsrapporten vedlægges til udvalgets orientering.

√Örsrapporten viser, at politiet i 2018 registrerede 449 sager, som efter Rigspolitiets opfattelse kan karakteriseres som hadforbrydelser. Der er dog grund til at antage, at der bag dette tal gemmer sig et betydeligt m√łrketal.

Det er vigtigt, at alle hadforbrydelser anmeldes til politiet. Fordi en anmeldelse ofte er en foruds√¶tning for, at politiet kan g√łre deres arbejde, s√• de ansvarlige kan blive stillet til ansvar for deres handlinger. Men ogs√• fordi vi har brug for et mere retvisende billede af problemets omfang, end det vi har i dag.

Jeg har bedt mine embedsmænd om at se på, hvordan indsatsen mod hadforbrydelser kan styrkes. I den forbindelse vil vi bl.a. se på, hvordan vi kan sikre, at offeret kommer mere i centrum. Det er vigtigt, at man som offer for en hadforbrydelse oplever at blive lyttet til og taget alvorligt, når man anmelder et forhold til politiet. Jeg tror også, at fokus på offeret og offerets oplevelse i forbindelse med en anmeldelse til politiet er et vigtigt element i at sikre, at flere hadforbrydelser bliver anmeldt til politiet.

Jeg har for nylig inviteret en r√¶kke organisationer p√• omr√•det til et m√łde i Justitsministeriet i begyndelsen af det nye √•r. Jeg √łnsker i den forbindelse at dr√łfte de konkrete udfordringer p√• omr√•det med organisationerne og mulige tiltag for at im√łdeg√• disse udfordringer.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.