Region Hovedstaden har den 25. september 2018 givet bevilliet 2,8 mio. kr. til oprettelse af Center for K√łnsidentitet og 2.9 mio. kr. til nedbringelse af ventetid.

Vist 175 gange.

I referatet fra regionsr√•det for Region Hovedstadens m√łde den 25. september 2018 blev det vedtaget at bevillige et engangsbel√łb p√• 2.9 mio. kr. til nedbringelse af ventetiderne p√• k√łnsmodificerende behandling p√• Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling, Gyn√¶kologisk Klinik og Klinik for V√¶kst og Reproduktion.
Det blev endvidere besluttet at bevillige 2.8 mio. kr. til oprettelse af Center for K√łnsidentitetsforhold.

Strukturen for det nye Center for K√łnsidentitetsforhold er endnu ikke fastlagt, men det betyder p√• en eller anden m√•de, at transforhold ikke mere skal h√łre under Sexologisk Klinik.

F√łlgende er uddrag fra referatet fra regionsr√•dsm√łdet.

Nye dispositioner (Side 12 i pdf-dokumentet)
Af kapacitetspuljen afsættes midler til:
  • Nedbringelse af ventetid p√• k√łnsmodificerende kirurgi (2,9 mio. kr. – engangs).
  • Center for K√łnsidentitetsforhold (2,8 mio. kr.).

Dispositionerne er beskrevet nærmere i bilag 3.
https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/RR%20Beslutninger%2025092018%20NETTET.pdf

* * *
F√łlgende er uddrag af bilag til referatet fra regionsr√•dsm√łdet.

Region Hovedstaden
Andenbehandling af budget 2019-22
En region for fremtiden.
Budgetaftale 2019
Aftalen er indgået af
Socialdemokratiet
Venstre
Radikale venstre
Socialistisk folkeparti
Alternativet
Liberal alliance

Punkt nr. 4 – 3. √ėkonomirapport 2018 (Side 241 i pdf-dokumentet)
Bilag 1 – Side – 4 af 84

Nye dispositioner
P√• baggrund af m√łde i budgetforligskredsen den 31. august 2018 er der indarbejdet f√łlgende dispositioner i denne √łkonomirapport:

Af kapacitetspuljen afsættes midler til:
  • Nedbringelse af ventetid p√• k√łnsmodificerende kirurgi (2,9 mio. kr. – engangs).
  • Center for K√łnsidentitetsforhold (2,8 mio. kr.).

Dispositionerne er beskrevet nærmere i bilag 3.

Bilag 1 – Side – 32 af 84 (Side 269 i samme pfd-dokument)
Som konsekvens af budgetforligskredsens beslutning er udm√łntet 13,0 mio. kr. til nedbringelse af ventetid til k√łnsmodificeret kirurgi og h√łreapparatsbehandling, samt indk√łb af instrumenter til de nye sterilcentraler.

Bilag 1 – Side – 47 af 84 (Side 284 i samme pfd-dokument)
Der er i denne √łkonomirapport indarbejdet korrektioner for 20,5 mio. kr. Midlerne er udm√łntet til f√łlgende omr√•der, som er blevet politisk prioriteret i forbindelse med 1 og 3. √łkonomirapport 2018:

4. Nedbringelse af ventetid k√łnsmodificerende kirurgi

Bilag 3 – Side – 2 af 11 (Side 346 i pdf-dokumentet)
Kapacitetsudvidelser og engangsinitiativer

1.1. Oversigt
Nedenst√•ende tabel opsummerer de disponerede tiltag fordelt p√• overslags√•r. I 2018 udm√łntes s√•ledes 27,7 mio. kr. fra renoveringspuljen og 14,9 mio. kr. fra kapacitetspuljen. I 2019 udm√łntes 57,4 mio. kr. fra kapacitetspuljen og fra 2020 udg√łr den varige virkning af dispositionerne 54,4 mio. kr.

Nye dispositioner, bevillinger i mio. kr. 2018-2021
Tiltag i 2018
Nedbringelse af ventetid p√• k√łnsmodificerende kirurgi. 2,9

1.2. Beskrivelse af tiltag (Side 346 nederst i pdf-dokumentet)

Bilag 3 – Side – 4 af 11 (Side 348 i samme pfd-dokument)

Nedbringelse af ventetid p√• k√łnsmodificerende kirurgi (Side 288 i pdf-dokumentet)
Der er nationalt et stort fokus p√• behandlingen af personer med k√łnsidentitetsforhold (transk√łnnethed). Det g√¶lder b√•de det faglige indhold i udredningen og behandlingen samt ventelisteudviklingen p√• omr√•det. Der ses en betydelig v√¶kst p√• omr√•det, og det udfordrer kapaciteten i regionen. K√łnsmodificerende kirurgi foretages alene p√• Rigshospitalet samt delvist p√• Aalborg Sygehus i samarbejde med Rigshospitalet. P√• Rigshospitalet foreg√•r den k√łnsmodificerende kirurgi p√• tre klinikker.

Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
I 2016 blev 139 patienter og i 2017 blev 215 henvist til Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling til behandling i forbindelse med k√łnsidentitetsforhold, og i perioden er der sket n√¶sten en tredobling af antal behandlede. Der er aktuelt 96 patienter p√• ventelisten. Ventetiden ligger p√• mellem 6 m√•neder til 2 √•r. Klinikken sk√łnner, at der i 2018 vil blive henvist 400 nye patienter og de efterf√łlgende √•r 300.

Tilgangen til klinikken er s√• stor, at selv yderligere ressourcetilf√łrsel ikke vil kunne l√łse klinikkens udfordringer, bl.a. fordi der ikke er speciall√¶ger nok og tilstr√¶kkelig logistik.
Derudover vil udfordringen ikke kunne h√•ndteres uden konsekvenser for √łvrige patientgrupper. Regionen og Rigshospitalet har peget p√•, at opgaven i det omfang, det er fagligt forsvarligt, b√łr varetages i flere regioner. Der stilles derfor ikke forslag til finansiering af en permanent l√łsning, men til pukkelafvikling.

Gynækologisk Klinik
P√• Gyn√¶kologisk Klinik var der 169 nyhenviste patienter i 2016 stigende til 199 patienter i 2017 til behandling for transk√łnnethed. Dvs. en stigning p√• 18%, og i perioden er 43% flere patienter behandlet. Den gennemsnitlige ventetid for voksne patienter var 113 dage i 2016 og 140 dage i 2017. For patienter under 18 √•r var ventetiden 46 dage i 2016 og 142 dage i 2017.

Klinik for Vækst og Reproduktion (Side 289 i pdf-dokumentet)
Klinik for V√¶kst og Reproduktion havde 18 nyhenviste patienter i 2016 og 37 i 2017 til behandling for transk√łnnethed. Dvs. mere end en fordobling (106%). I 2016 havde klinikken 22 patienter i behandling og 70 i 2017. Ventetiden var i 2016 i gennemsnit 32 dage og 25 i 2017. For at f√łlge med udviklingen er der behov for tilf√łrsel af ressourcer.

Der afsættes en samlet (engangs) pulje på 2,9 mio. kr. (2018), som fordeles mellem Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Gynækologisk Klinik og Klinik for Vækst og Reproduktion.

https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/BILAG%20til%20sag%202-4%20på%20RR%20Beslutninger%2025092018%20NETTET.pdf