Spgsm. 12, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om udenlandske forskere har direkte adgang til transrelevante danske databaser. Svar 31. marts 2016.

Vist 96 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 3. marts p√• foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) sp√łrgsm√•l nr. 12 – Samling: 2015-16 – om udenlandske forskere har direkte adgang til transrelevante danske databaser, til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 31. marts 2016.

Sp√łrgsm√•let
Under f√łrstebehandlingen af beslutningsforslag B 7 blev det n√¶vnt, at en international f√¶lles diagnosekode var en foruds√¶tning for forskning og international overv√•gning og sammenligning af kvalitet, statistik og planl√¶gning. Ministeren bedes oplyse, om udenlandske forskere har direkte adgang til de i denne sammenh√¶ng relevante danske databaser. Hvis det ikke er tilf√¶ldet, og hvis Danmark indf√łrer egne transrelevante diagnosekoder, er ministeren da enig i, at det vil v√¶re overkommeligt for en dansk forsker ved formidling af danske oplysninger til udenlandske forskere at g√łre opm√¶rksom p√• betydningen af de danske diagnosekoder i forhold til WHO‚Äôs diagnosekoder.

Svaret
Til brug for min besvarelse af sp√łrgsm√•let har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen. Styrelsen oplyser i sit bidrag f√łlgende:

‚ÄĚUdenlandske forskere har i lighed med danske forskere adgang til data i Landspatientregisteret, forudsat at de opfylder betingelserne for adgang. Det er ikke n√łdvendigvis de samme sundhedsfaglige personer/forskere, der indberetter til Landspatientregisteret og siden anvender de indberettede data til forskning og andre form√•l. Data, hvor diagnosekoder indg√•r, anvendes forskningsm√¶ssigt i en lang r√¶kke forskellige sammenh√¶nge, som ikke n√łdvendigvis har nogen specifik relation til den registrerede diagnose. En √¶ndring i klassifikationen nu ville v√¶re en – i registreringssammenh√¶ng – meget kort tidsperiode (f√• √•r). At foretage √¶ndringer i klassifikationen, der skal manuelt korrigeres for ved alle ber√łrte udtr√¶k i √•rene fremover, er s√•ledes ikke en mulighed, der kan anbefales.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.