Spgsm. 128 af 28. februar 2001 om takstfastsættelse for behandlingen af transseksuelle.

Vist 113 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 28. februar 2001 sp√łrgsm√•l 128 til Sundhedsministeren.
Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes oplyse, hvordan taksterne fastsættes for behandlingen af transseksuelle på Rigshospitalet.

Svaret
H:S Direktionen har oplyst f√łlgende:

“I lighed med den √łvrige takstberegning p√• Rigshospitalet beregnes takster for behandling af transseksuelle p√• baggrund af g√¶ldende lovgivning om beregning af omkostningsbestemte takster.

De beregnede takster for 2001 er fastsat p√• baggrund af regnskabet for 1999 og den gennemf√łrte aktivitet for 1999.

I takstberegningsgrundlaget indg√•r samtlige direkte udgifter, hvortil der l√¶gges en r√¶kke udgiftsposter, som ikke direkte kan henf√łres til den enkelte klinik. Det drejer sig blandt andet om udgifter til kost, varme, vedligeholdelse og forrentning og afskrivning af bygninger og apparatur.

Taksten for selve k√łnsskifteoperation opkr√¶ves hos Civilretsdirektoratet, mens betalingen for det √łvrige observations- og behandlingsforl√łb samt efterbehandlingen afholdes af den p√•g√¶ldendes amtskommune. Hvis den transseksuelle har bop√¶l i K√łbenhavns eller Frederiksberg Kommuner, benyttes takstsystemet ikke til opkr√¶vning af betaling for det √łvrige observations- og behandlingsforl√łb, idet omkostningerne i disse tilf√¶lde er finansieret af Rigshospitalets almindelige driftsbevilling.

Der er s√•ledes ikke tale om en bestemt takst for et eller flere forskellige samlede behandlingsforl√łb, men om et antal takster for forskellige ydelser i behandlingsforl√łbet.”

Jeg henholder mig til oplysningerne fra H:S Direktionen.

* * *
Folketingets arkiv med sp√łrgsm√•let og svaret.