Spgsm. 4 af 10. december 2020 til B 61 om udendlandske erfaringer med forbud med omvendelsesterapi. Svar 7. januar 2021.

Vist 53 gange.

Ligestillingsudvalget stillede den 10. december 2020 spørgsmmĂĽl nr. 4 – Alm. del. Samling: 2020-21 – efter ønske fra Birgitte Bergman (KF) om erfaringer og resultater med omvendelsesterapi fra de lande, hvor omvendelsesterapi er forbudt, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen svarede den 7. januar 2021.

Spørgsmül
Vil ministeren opliste de udenlandske erfaringer og resultater, man har gjort sig i de lande, hvor man har forbudt omvendelsesterapi? Kan man i disse lande dokumentere, at LGBT+-personer efterfølgende har følt sig mindre stigmatiseret?

Svar
Efter det oplyste fra ILGA Europe, der har henvist til bl.a. ILGA Worlds kortlĂŚgning af omvendelsesterapi fra 2020, er det blandt de europĂŚiske lande alene Tyskland og Malta, der har et nationalt forbud mod omvendelsesterapi.

Til brug for besvarelsen af spørgsmület er Tyskland og Malta anmodet om at oplyse deres erfaringer eller resultater med de respektive forbud mod henholdsvis omvendelsesbehandlinger og omvendelsespraksisser, samt om det kan püvises, at personerne, der er beskyttet af de pügÌldende forbud føler sig beskyttet og mindre stigmatiseret.

Det tyske sundhedsministerium, der har hovedansvaret for loven, har oplyst, at de ikke har kendskab til evalueringer eller undersøgelser af erfaringerne med loven, der forbyder omvendelsesbehandlinger. Ministeriet har endvidere bemÌrket, at den tyske lov trüdte i kraft i juni 2020, og at det derfor endnu er for tidligt at evaluere eller undersøge erfaringerne med loven.

Det maltesiske justitsministerium har oplyst, at der pü nuvÌrende tidspunkt ikke er gennemført en undersøgelse af effektiviteten af det maltesiske forbud mod omvendelsespraksisser fra 2016. Der er efter det oplyste endnu ikke ført nogle sager efter forbuddet. Ligeledes har det maltesiske justitsministerium oplyst, at der pü nuvÌrende tidspunkt ikke er mulighed for at monitorere virkningen af de pügÌldende regler.

I forhold til spørgsmület om LGBT+-personers følelse af stigmatisering har det maltesiske justitsministerium i øvrigt oplyst, at en undersøgelse fra Den EuropÌiske Unions Agentur for GrundlÌggende Rettigheder (FRA) viser, at 83 % af de adspurgte indikerer, at den maltesiske regering arbejder effektivt for at promovere inklusion af LGBTIQ-personer.

Venlig hilsen
Fungerende ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület hos Folketinget i pdf-format.