Spgsm. 4 af 10. december 2020 til B 61 om udendlandske erfaringer med forbud med omvendelsesterapi. Svar 7. januar 2021.

Vist 36 gange.

Ligestillingsudvalget stillede den 10. december 2020 sp√łrgsmm√•l nr. 4 – Alm. del. Samling: 2020-21 – efter √łnske fra Birgitte Bergman (KF) om erfaringer og resultater med omvendelsesterapi fra de lande, hvor omvendelsesterapi er forbudt, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende ligestillingsminister Ane Halsboe-J√łrgensen svarede den 7. januar 2021.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren opliste de udenlandske erfaringer og resultater, man har gjort sig i de lande, hvor man har forbudt omvendelsesterapi? Kan man i disse lande dokumentere, at LGBT+-personer efterf√łlgende har f√łlt sig mindre stigmatiseret?

Svar
Efter det oplyste fra ILGA Europe, der har henvist til bl.a. ILGA Worlds kortlægning af omvendelsesterapi fra 2020, er det blandt de europæiske lande alene Tyskland og Malta, der har et nationalt forbud mod omvendelsesterapi.

Til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let er Tyskland og Malta anmodet om at oplyse deres erfaringer eller resultater med de respektive forbud mod henholdsvis omvendelsesbehandlinger og omvendelsespraksisser, samt om det kan p√•vises, at personerne, der er beskyttet af de p√•g√¶ldende forbud f√łler sig beskyttet og mindre stigmatiseret.

Det tyske sundhedsministerium, der har hovedansvaret for loven, har oplyst, at de ikke har kendskab til evalueringer eller unders√łgelser af erfaringerne med loven, der forbyder omvendelsesbehandlinger. Ministeriet har endvidere bem√¶rket, at den tyske lov tr√•dte i kraft i juni 2020, og at det derfor endnu er for tidligt at evaluere eller unders√łge erfaringerne med loven.

Det maltesiske justitsministerium har oplyst, at der p√• nuv√¶rende tidspunkt ikke er gennemf√łrt en unders√łgelse af effektiviteten af det maltesiske forbud mod omvendelsespraksisser fra 2016. Der er efter det oplyste endnu ikke f√łrt nogle sager efter forbuddet. Ligeledes har det maltesiske justitsministerium oplyst, at der p√• nuv√¶rende tidspunkt ikke er mulighed for at monitorere virkningen af de p√•g√¶ldende regler.

I forhold til sp√łrgsm√•let om LGBT+-personers f√łlelse af stigmatisering har det maltesiske justitsministerium i √łvrigt oplyst, at en unders√łgelse fra Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) viser, at 83 % af de adspurgte indikerer, at den maltesiske regering arbejder effektivt for at promovere inklusion af LGBTIQ-personer.

Venlig hilsen
Fungerende ligestillingsminister Ane Halsboe-J√łrgensen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.