Spgsm. 476 af 24. februar 2011 Spm. om dele af LGBT-gruppen har sundhedsmæssig bevågenhed. Svar den 8. marts 2011.

Vist 73 gange.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget p√• vegne af Jonas Dahl (SF) sp√łrgsm√•l nr. 476 – Alm. del 2010-11 – om, dele af LGBT-gruppen har sundhedsm√¶ssig bev√•genhed, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes redeg√łre for, om der er dele af LGBT-gruppen, der i s√¶rlig grad har sundhedsm√¶ssig bev√•genhed og hvilken type sundhedsm√¶ssig bev√•genhed, der i givet fald er tale om. Ministeren bedes herunder oplyse om lesbiske og biseksuelle kvinder er n√¶vnt i den nuv√¶rende indsats og hvilken sundhedsm√¶ssig bev√•genhed udover hiv/aids der findes i dag.

Sp√łrgsm√•l
I forhold til LGBT-gruppen er det særligt udbredelsen af hiv/aids og andre soi blandt MSM, som har regeringens bevågenhed.

Sundhedsstyrelsen har oplyst mig om, at man ikke er bekendt med, at lesbiske og biseksuelle kvinders sundhed specifikt er indeholdt i den forebyggende indsats.

Med venlig hilsen
Bertel Haarder

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.