Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammens√¶tningen og arbejdsgrundlaget for den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe vedr√łrende transseksuelle. Svar 6. september 2012.

Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammens√¶tningen og ar-bejdsgrundlaget for den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe vedr√łrende transseksuelle fra Stine Brix (EL) til sundhedsministeren. Svar 6. september 2012.

Vist 170 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Den 10. august 2012 stillede Sundhedsudvalget p√• foranledning af Stine Brix (EL) sp√łrgsm√•l nr. 784 – Alm. del 2011-12 – om den arbejdsgruppe, der er nedsat omkring juridisk k√łnsskifte, til minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, der svarede den 6. september 2012.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for tidshorisonten for, og sammens√¶tningen af og ar-bejdsgrundlaget for den arbejdsgruppe der er nedsat omkring juridisk k√łnsskif-te som ministeren tidligere har henvist til?

Svar
Det er forventningen, at grundlaget for at nedsætte arbejdsgruppen vil væreafklaret i indeværende måned. Jeg vil fremsende kommissoriet til Sundheds-udvalgets orientering, så snart det foreligger.
Unders√łgelsen af mulighederne for k√łnsskifte uden krav om kirurgisk indgrebforventes som tidligere oplyst at kunne afsluttes medio 2013.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Svaret i pdf-format på Folketingets hjemmeside.