Spgsm. 84 den 16. november 2015, om behandlingstid i verserende sager, hvor Sexologisk Klinik endnu ikke har givet transkønnede tilladelse til hormonbehandling. Svar 14. december 2014.

Vist 143 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 84 – SUU Alm. del 2015-16 – om behandlingstid i verserende sager, hvor Sexologisk Klinik endnu ikke har givet transkønnede tilladelse til hormonbehandling til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015.

Spørgsmül
Vil ministeren oplyse den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de sager vedr. transkønnede, som fortsat verserer hos Sexologisk Klinik, og hvor observanden endnu ikke har füet tilladelse til hormonbehandling?

Svar
Til brug for besvarelsen har ministeriet indhentet bidrag fra Region Hovedstaden. Region Hovedstaden oplyser i deres bidrag følgende:
”Ventende patienter opgøres på ugentlig basis. Pr. 21. november 2015 var der 5 aktivt ventende transkønnede personer hos Sexologisk Klinik. 2 af disse havde fået en tid til 1. besøg i samme uge, og 3 havde endnu ikke fået en tid.

Opgørelse af tid, fra start af undersøgelse/behandling til der træffes afgørelse om eventuel hormonbehandling, vil kræve individuel journalgennemgang for alle patienter og kan således ikke oplyses inden for tidsfristen.”

Jeg kan henholde mig til ovenstĂĽende.

Med venlig hilsen
Sophie Løhde

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.