Spgsm. 854 af 4. juni 2009 om antal personer med ulige cpr-nr. i behandling med estradiol uden indikation for canser. Svar 2. september 2009.

Vist 140 gange.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget p√• foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) sp√łrgsm√•l 854 – Alm. del 2008-09 – om ordinering af estradiol-pr√¶parater til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes indhente oplysning fra Sundhedsstyrelsen om, hvor mange danskere med ulige cpr-nummer, der på landsplan er i behandling med estradiol-præparater, uden at behandlingen er indiceret af en cancer diagnose e.l.

Svar:
Jeg har i anledning af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som jeg kan henholde mig til. Sundhedsstyrelsen har oplyst f√łlgende:
“Alle sygehuskontakter indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister. En del af indberetningen er dog fakultativ, dvs. ikke obligatorisk, herunder behandling med kvindeligt k√łnshormon. Et udtr√¶k af Landspatientregisteret giver 3 patientkontakter afsluttet i 2008 af danskere med ulige cprnumre, der p√• landsplan er i behandling med estradiol-pr√¶parater, uden at behandlingen er indiceret af en cancer-diagnose, og de 3 alle er behandlet p√• sexologisk klinik p√• Rigshospitalet. Da indberetning af oplysningerne som n√¶vnt er frivillig, er det reelle tal formentlig st√łrre, og antallet skal tolkes med meget stor forsigtighed.”

Med venlig hilsen

Jakob Axel Nielsen.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.