¬ß 20-spgsm. S 2666 af 20. juli 2009 om det er acceptabelt politiet oplyste, at en anholdt havde gennemg√•et en k√łnsskifte. Svar 27. juli 2009.

Vist 208 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Den 20. juli 2009 stillede Per Clausen (EL) ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 2666 – Samling: 2008-09 – om en presserapport fra Midt- og Vestsj√¶llands Politi til justitsminister, Brian Nielsen, der svarede den 31. juli 2010.
Sp√łrgsm√•let blev stillet p√• baggrund af, at Midt- og Vestsj√¶llands Politi den 18. juli 2009 p√• deres hjemmesides d√łgnrapport havde anf√łrt, at en 39-√•rig kvindelig anholdt tidligere var en mand.

Sp√łrgsm√•l
Mener ministeren, at det er acceptabelt, at Midt- og Vestsj√¶llands Politi i en presserapport har gjort opm√¶rksom p√•, at en anholdt kvinde havde v√¶ret udsat for en k√łnsskifteoperation, og vil ministeren sikre, at en s√•dan opf√łrsel fra politiets side ikke gentages?

Svar
Jeg har forst√•et, at Midt og Vestsj√¶llands Politi har erkendt, at det forhold, at den p√•g√¶ldende person havde gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, ikke var af relevans for det p√•g√¶ldende sagsforhold. Jeg har i forl√¶ngelse heraf noteret mig, at politidirekt√łren for Midt- og Vestsj√¶llands Politi har betegnet det som en fejl, at oplysningen var medtaget i en presserapport om episoden, og at oplysninger ikke skulle have v√¶ret gengivet p√• politiets hjemmeside. Jeg er enig med politidirekt√łren heri. Jeg har i forl√¶ngelse heraf tillid til, at man i politiet er opm√¶rksom p√•, at lignende fejl ikke beg√•s i fremtiden.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.