Straffeloven af 1866.

Vist 1.195 gange.
I 1866 fik Danmark sin f√łrste egentlige straffelov. Loven blev vedtaget den 10. februar 1866 efter et udkast udarbejdet af straffelovskommissionen af 1859 og tr√•dte i kraft den 1. juli 1966.

Straffeloven af 1866 indledes således:

Almindelig borgerlig Straffelov
Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, G√łre vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadf√¶stet f√łlgende Lov:

Herunder enkelte udvalgte paragraffer

§ 177. Omgængelse mod Naturen straffes med Forbedringshuusarbeide.

¬ß 178. Naar Personer af forskjelligt Kj√łn uagtet √ėvrighedens Advarsel om at fjerne sig fra hinanden vedblive at f√łre et forargeligt Samliv, straffes de med F√¶ngsel.

¬ß 185. Den, som ved uteerligt Forhold Kr√¶nker Bluf√¶rdigheden eller giver offentlig Forargelse, straffes med F√¶ngsel paa Vand og Br√łd eller med Forbedringshuusarbeide.

§ 186. Den, som forsætlig skiller et andet Menneske ved Livet, straffes med Tugthuusarbeide fra 8 Aar indtil paa Livstid, eller under skjærpende Omstændigheder paa Livet.

§ 305. Denne Lov træder i Kraft den 1ste Juli 1866.

Hele straffeloven af 1866 i pdf-format.