SUU bilag 137. Spgsm. nr. 178 af 3. januar 2012. Skr. af 23. december 2011 fra LGBT Danmark til SUU om at fjerne transk√łnnethed fra WHO’s diagnosefortegnelse. Svar 2. februar 2012.

Vist 522 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Dateret den 23. december 2011 skrev LGBT Danmark til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget – SUU, Alm. del, 2011-12, bilag 137 – om at f√• fjernet transk√łnnethed fra WHO‘s diagnosefortegnelse – ICD-10.
Skrivelsen, Stop sygeligg√łrelsen af transk√łnnede!, der tidligere har v√¶ret dateret 25. maj 2011, men nu er dateret 19. december 2011, medsendt.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har den 3. januar 2012 p√• foranledning af Stine Brix (EL) stillet sp√łrgsm√•l nr. 178 – Alm. del 2011-12 – om at kommentere henvendelsen fra LGBT Danmark til ministeren for sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag (SF). Svaret blev givet den 2. februar 2012 af fungerende minister Pia Olsen Dyhr, idet Astrid Krag havde barselsorlov.

Dateringen den 19. december 2011 i sp√łrgsm√•let relaterer sig til den medsendte skrivelse, Stop sygeligg√łrelsen af transk√łnnede!, medens selve henvendelsen er fra den 23. december 2011.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

K√łbenhavn, 23/12-2011

Danmark ikke forpligtet af WHO‘s sygdomsliste

Den 3. januar 1981 fjernede Danmark homoseksualitet fra listen over sygdomme (1). Dette var knapt ti √•r f√łr WHO fjernede kategorien i maj 1990 (2). Danmark har yderligere mindst to gange fraveget WHO‘s liste da ikke-fetichistisk transvestisme og sadomasochisme blev fjernet i henholdsvis 1994 og 1995 (3)(4).

LGBT Danmark og Amnesty mener ikke transk√łn er en psykisk sygdom og har derfor igangsat en underskriftsindsamling for at fjerne transk√łnnede fra sygdomslisten. Man kan deltage ved at sende en SMS med teksten AKTION til 1919. Det har mere end titusinde personer allerede gjort (5).

Menneskerettighedskommis√¶r Hammarberg udtalte i 2009, at det hverken ud fra et menneskeretligt eller sundhedsfagligt perspektiv er n√łdvendigt at give transk√łnnede en psykiatrisk diagnose forud for adgang til behandling (6). Verdensorganisationen for transk√łnnedes sundhed erkl√¶rede i maj 2010 at transk√łn ikke er en psykisk sygdom (7).

Vi er enige. Transk√łn er ikke en psykisk sygdom og skal v√¶k fra listen. Behandlingen kan udm√¶rket kodes p√• samme m√•de som behandlingen af andre mennesker, der har problemer med eksempelvis u√łnsket h√•rv√¶kst, u√łnsket brystv√¶kst eller s√•gar uudviklede k√łnsdele p√• grund af hormonelle eller genetiske variationer (se bilag).

Inklusionen p√• listen over psykiatriske lidelser giver anledning til fordomme og misforst√•elser s√•som n√•r sundhedsstyrelsen sammenligner transk√łn med ludomani (8).
Sidstn√¶vnte er en uhensigtsm√¶ssig adf√¶rd, der kan koste mennesker og deres p√•r√łrende hus og hjem. En tilstand, som det er √łnskeligt at kurere. Transk√łn er ikke i sig selv uhensigtsm√¶ssigt og den transk√łnnede identitet hverken kan eller skal kureres.
Tv√¶rtimod viser mange unders√łgelser, at det f√łrer til √łget trivsel og f√¶rre problemer, n√•r der skabes harmoni imellem den transk√łnnedes fysiske og sociale liv og identitet.

Danmark har tre gange tidligere fraveget WHO‘s liste. Nu b√łr vi g√łre det igen!

Med venlig hilsen
landsledelsesmedlem
Vibe Grevsen

Referencer
 1. [Retur] 30 år siden РHomoseksualitet fjernet fra sundhedsstyrelsens liste. Panbladet, 3. januar 2011.
  URL: [Hjemmesiden findes ikke mere. Den 2. oktober 2017. Tina Thranesen.].
 2. [Retur] ILGA. May 17th is the intl day against homophobia. ILGA, 4. maj 2005.
  URL: [Ny url: https://ilga.org/may-17-international-day-against-homophobia-and-transphobia-idaho-t Den 31. juli 2019. Tina Thranesen.].
 3. [Retur] Simonsen, RT. Se min kjole… Femina, 5. april 2009.
  URL: http://www.femina.dk/Dig-og-dit-liv/Klummer/0913-se-min-kjole.aspx
 4. [Retur] Klit P. Danske s/m’ere er raske – men resten af verdenen er syg. SMiL, 2002;3:38.
  URL: http://sado.dk/sm11/images/smil_blade/2002_3/38-41.pdf
 5. [Retur] Amnesty. Stop sygeligg√łrelsen af transk√łnnede. Amnesty, 19. december 2011.
  URL: Dokumentet findes ikke mere. [Den 2. oktober 2017. Tina Thranesen.].
 6. [Retur] Punkt 3.3 I: Hammarberg, T. Human Rights and Gender Identity, 2009.
  URL: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1476365
 7. [Retur] WPATH. WPATH De-Psychopatholisation Statement. WPATH, 26. maj 2010.
  URL: Dokumentet findes ikke mere. [Den 2. oktober 2017. Tina Thranesen.].
 8. [Retur] Ritzau. Derfor er transk√łnnede p√• sygdomslisten. BT, 22. december 2011.
  URL: http://www.bt.dk/danmark/derfor-er-transkoennede-paa-sygdomsliste

[Retur] Bilag
ICD-10 koder, der kan bruges ved korrektion af prim√¶re og sekund√¶re k√łnskarakteristika.

Stemmetræning
R49.0 Dysphonia

Hormonbehandling
E34.9 Endocrine disorder, unspecified
alternativt Q50.0 eller Q55.0

U√łnsket h√•rv√¶kst, kirurgiske indgreb
L68.0 Hirsutism

N64.9 Disorder of breast, unspecified
Q50.0 Congenital absence of ovary
Q52.0 Congenital absence of vagina

Kirurgiske indgreb
N62 Hypertrophy of breast (Gynaecomastia)
Q55.0 Absence and aplasia of testis
Q55.5 Congenital absence and aplasia of penis

Allerede indenfor nuv√¶rende udgave af ICD er der s√•ledes mulighed for at kode behandlingen af transk√łnnede uden at anvende en psykiatrisk diagnose.

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 19. december 2011 fra Landforeningen for b√łsser, lesiske, biseksuelle og transpersoner vedr√łrende transk√łnnede, jf. SUU alm. del – bilag 137.

[Til indhold] Svaret
Ministeren for sundhed og forebyggelse
2. februar 2012.

Til
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Regeringen er opm√¶rksom p√• transseksuelles vilk√•r og de s√¶rlige udfordringer, som transseksuelle kan m√łde. Derfor vil vi unders√łge reglerne for k√łnskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.

Det er min opfattelse, at unders√łgelsen af de nug√¶ldende regler skal afd√¶kke de konsekvenser, som der eventuelt kan v√¶re af at √¶ndre reglerne, og m√• s√łge at balancere hensynene til de sundhedsfaglige procedurers s√¶rlige karakter, herunder deres uigenkaldelighed og kompleksitet, og at der skal v√¶re tilstr√¶kkelig sundhedsfaglige indikation for at p√•begynde et forl√łb, som sigter mod en k√łnsskifteoperation, samt de behov, som en behandlingss√łgende person har, herunder at det kan opleves som en stor personlig belastning at skulle gennemg√• et l√¶ngere udredningsforl√łb. Endvidere m√• der tages udgangspunkt i, at udredning i forbindelse med transseksualitet, herunder k√łnsskiftevurdering, i sundhedsstyrelsens
nug√¶ldende vejledning om lands- og landsdelsfunktioner er fastsat som h√łjt specialiseret landsfunktion ved Rigshospitalets Sexologiske Klinik.

Vedr. anvendelse af sygdomsklassifikation kan jeg henholde mig til mit brev af d.d. til LGBT Danmark, som vedlægges til udvalgets orientering.

Med venlig hilsen
Pia Olsen Dyhr

Svaret til LGBT Danmark af 2. februar 2012, som Pia Olsen henviser til gengives herunder.
Ministeren for sundhed og forebyggelse
2. februar 2012.

Til
LGBT Danmark
Att.: Landsledelsesmedlem Vibe Grevsen
[vibe@lgbt.dk]

Kære Vibe Grevsen

Tak for LGBT Danmarks henvendelser af 19. og 23. december 2011 vedr√łrende transseksuelles vilk√•r og WHO‘s sygdomsklassifikation ICD-10 samt den vedh√¶ftede underskriftsindsamling om at fjerne transseksualitet fra sygdomsklassifikationen.

Sygdomsklassifikationen er bl.a. en oversigt over alle √•rsager til, at mennesker kommer i kontakt med sundhedsv√¶senet. Den rummer mange forskellige grupper, ogs√• grupper, som ikke er syge, f.eks. gravide kvinder, raske nyf√łdte og (indlagte) raske ledsagere.

Klassifikationen indeb√¶rer s√•ledes ikke, at sundhedsv√¶senet betragter transk√łnnede som psykisk syge. Men transk√łnnethed (transseksualisme) er klinisk relevant, eftersom de transk√łnnede p.g.a. deres transk√łnnethed eftersp√łrger behandling i sundhedsv√¶senet.

N√•r transseksuelle henvender sig til sundhedsv√¶senet med henblik p√• behandling, eksempelvis hormonbehandling og k√łnsskifteoperationer, m√• transseksualitet v√¶re i klassifikationen, s√• behandlingsindikationen, der er begrundelsen for den valgte behandling, kan angives.

Transseksualisme optr√¶der i gruppen “k√łnsidentitetsforstyrrelser” under et afsnit, der omhandler en r√¶kke tilstande og adf√¶rdsm√łnstre af klinisk betydning, som er udtryk for personens karakteristiske livsstil og holdning til sig selv og andre.

Jeg har forst√•else for, at udtrykket “forstyrrelser” kan virke st√łdende. Jeg vil derfor bede sundhedsstyrelsen om ved den f√łrstkommende revision af den danske udgave af WHO‘s sygdomsklassifikation at overveje, om et andet udtryk end “forstyrrelser” er mere d√¶kkende og mindre st√łdende.

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 178 og svaret.
Sp√łrgsm√•l 178 og svaret hos Folketinget i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen af 23. december 2011 fra LGBT Danmark.
Henvendelsen af 23. december 2011 fra LGBT Danmark hos Folketinget i pdf-format.
Svaret af 2. februar 2012 til LGBT Danmark att. Vibe Grevsen hos Folketinget i pdf-format.
Skrivelsen af 19. december 2011 fra LGBT DanmarkStop sygeligg√łrelsen af transk√łnnede! hos Folketinget i pdf-format.