L 54. Bilag nr. 6. Tidsplan.
Tidsplan for L 76 Om Ìndring af Sundhedsloven - bl.a. om udvidet adgang til aktindsigt. Tidsplanen hos Folketinget. Folketingets journal vedrørende lovforslaget. ...
Vis forekomsten