Informeret samtykke. Bekendtgørelse nr. 359 af 4. april 2019 om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
Bekendtgørelse nr. 559 af 4. april 2019 om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. er udstedt af Sundheds- og Ældreministeriet. Herunder gengives bekendtgørelsen. Kapitel 1 Informeret samtykke Samtykke til behandling § 1. Ved ...
Vis forekomsten