James Barry
En af de bedst kendte transpersoner i det 19. ürhundrede var dr. James Barry (1795 - 25. juli 1865), der blev født om pige og fik navnet Margaret Ann Bulkley. Hendes forÌldre var faderen, Jeremiah Bulkley, og moderen, Mary-Ann, hvis broder og dermed Margarets morbroder var en berømt kunstmaler og ...
Vis forekomsten