LGBT-personer - en udsat minoritet? Mental sundhed i relation til diskrimination, vold, trusler og übenhed blandt seksuelle minoriteter og transkønnede.
Det at tilhøre en seksuel minoritet i nutidens Danmark kan medføre forskellige udfordringer og problematikker for LGBT-personer. Ønsket med dette speciale er süledes at skabe øget indsigt i, hvad det betyder for den mentale sundhed at tilhøre en seksuel minoritet, og hvilke mekanismer der kan gøre dette ...
Vis forekomsten