Spgsm. 76 den 24. marts 2017 om det er ligestilling, nür en transmand skal ansøge om forÌldreskab efter regler for medmoderskab. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmül 76 - Alm. del Samling: 2016-17 - om der fuldt ud er ligestilling, nür en transmand i henhold til Børnekonvention skal ansøge om forÌldreskab efter regler for medmoderskab, til børne- og socialminister, Mai ...
Vis forekomsten
Høring den 23. juni 2021 om lovudkast vedr. registrering af medmoderskab, fastsÌttelse af transpersoners forÌldreskab og navneÌndring for transpersoner.
Social- og Ældreministeriet sendte den 23. juni 2021 udkast til forslag til lov om ændring af børneloven, navneloven, lov om Familieretshuset og retsplejeloven (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner) i høring. Samtidig ...
Vis forekomsten