Transrespect versus Transphobia Worldwide
Transrespect versus Transphobia Worldwide (TvT) er et sammenligneligt, løbende kvalitativt og kvantitativt forskningsprojekt udført af Transgender Europe (TGEU), der blev igangsat den 17. marts 2010. Projektet giver et overblik over menneskerettighedssituationen for transpersoner i forskellige dele af verden ...
Vis forekomsten