Trans-Danmark skrev den 24. maj 2009 til sundhedsministeren og Sundhedsudvalget om fjernelse af transk√łnnethed fra listen over psykiske sygdomme. SUU bilag 487.

Vist 277 gange.
Trans-Danmark skrev dateret den 24. maj 2009 til justitsminister, Jacob Axel Nielsen med kopi til Sundhedsudvalget om ministeren vil tage initiativ til at f√• fjernet transk√łnnethed fra listen over psykiske sygdomme.
Skrivelsen journaliseret hos Folketinget som: Sundhedsudvalget (SUU), Alm. del 2008-09: Bilag 487.
Henvendelsen er indirekte besvaret ved ministerens besvarelse af sp√łrgsm√•l S 2242.

Skrivelsen fra Trans-Danmark gengives herunder.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Folketingets Sundhedsudvalg
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K

24. maj 2009

Transk√łnnethed som psykisk sygdom

Til Sundhedsudvalgets orientering er dags dato fremsendt det f√łlgende brev til Sundheds- og Forebyggelsesministeren Jacob Axel Nielsen:

Som det naturligvis er ministeriet bekendt har den franske sundhedsminister, Roselyne Bachelot den 17. maj tilkendegivet, at hun har til hensigt at fjerne transseksualisme fra diagnoselisten.
Dette har bl.a. afstedkommet et sp√łrgsm√•l den 18. maj 2009 nr. S 2242 fra Per Clausen, Enhedslisten: “Vil ministeren tage initiativ til at f√• fjernet transk√łnnethed fra listen over psykiske sygdomme?”

Trans-Danmark, der er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, st√łtter klart et s√•dant tiltag ogs√• i Danmark. Vi har forst√•et, at ministeren deler denne holdning.

P√• den anden side er vi meget optaget af, at det ikke vil medf√łre forringede behandlingstilbud.
Danmarks behandlingstilbud er i forvejen dårligere end de er i vores nabolande.
Det kan bl.a. underbygges med f√łlgende:
  • Der er markant l√¶ngere unders√łgelsesforl√łb i Danmark end i vores nabolande. Det tager
    typisk 4-5 √•r – og alts√• bestemt ikke 2 √•r, som det fejlagtigt fremf√łres af Sexologisk Klinik.
    I vores nabolande tager det 1¬Ĺ (Tyskland) – 2 √•r (Norge og Sverige)
  • Der er som det eneste omr√•de indenfor Sundhedssektoren ingen ankeinstans ved afslag p√• behandling
  • Det fremg√•r af svaret p√• sp√łrgsm√•l 223 besvaret i Folketinget af Sundhedsministeren den 15. februar 2008, at Sexologisk Klinik p√• trods af, at de har forpligtelsen hertil, ikke har ydet nogen som helst forskning i deres 20 √•rige historie.

Vi er s√•ledes s√¶rdeles interesserede i en forbedring af mulighederne for at gennemg√• en k√łnskorrigerende operation. I Danmark er der i de seneste mange √•r blevet opereret op til 5 om √•ret. I Tyskland opereres der omkring 1.500 om √•ret. Tysklands befolkning er 15 gange s√• stor som Danmarks, hvorfor det danske tal skal omregnes til Tysklands st√łrrelse for at give en reel sammenligning. Det sammenlignelige tal for Danmark er 75, som dermed er 20 gange lavere end i Tyskland. At der skulle v√¶re en lavere andel af transseksuelle i Danmark, end i Tyskland er der absolut intet bel√¶g for at fremf√łre, hvorfor det danske niveau alts√• er markant lavere end i Tyskland. Ogs√• i forhold til andre af vores nabolande ligger Danmark p√• et klart lavere niveau.
Der er altså grund til at fokusere på en forbedring af forholdene i Danmark og en eventuel forringelse vil være fuldkommen uholdbar.uholdbar.

Vi vil gerne sp√łrge, hvorvidt ministeren kan garantere, at behandlingstilbuddene ikke forringes samt om ministeren vil frems√¶tte tiltag, der kan bringe Danmarks behandlingstilbud op p√• linje med vores nabolandes?

Vi har flere forslag til forbedrende tiltag, som vi meget gerne vil have anledning til at pr√¶sentere for ministeren. Skulle der i forbindelse med besvarelse af sp√łrgsm√•let fra Per Clausen v√¶re √łnske om et m√łde med kort varsel vil det kunne arrangeres.
En kopi af denne skrivelse sendes til Sundhedsudvalget.

Med venlig hilsen
Trans-Danmark
Pia Nielsen
Bestyrelsesmedlem

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra Trans-Danmark – bilag nr. 487.
Henvendelsen fra Trans-Danmark – bilag nr. 487 i pdf-format hos Folketinget.