Transpersoners helbredsforhold. Svensk unders√łgelse. 22. december 2005.

Vist 136 gange.

Sverige
Sverige

Titel Homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners hälsosituation
√Öterrapportering av
regeringsuppdrag att undersöka
och analysera hälsosituationen
bland hbt-personer
Udarbejdet af Socialstyrelsen, Arbetslivsinstitutet,
Ombudsmannen mot diskriminering
på grund av sexuell läggning (HomO),
Jämställdhetsombudsmannen (JämO),
Ungdomsstyrelsen, Integrationsverket,
Riksförbundet för Sexuellt
Likaberättigande (RFSL)
och
RFSL Ungdom.
Därutöver har ett antal forskare med
hbt-kompetens ingått i referensgruppen.
Udgivet af Statens Folkhälsoinstitut
Udgivet 22. december 2005
Sprog Svensk
Antal sider 322
ISBN-10 91-7257-423-2

Det svenske “Statens folkh√§lsoinstitut” har den 22. december 2005 f√¶rdiggjort den meget omfattende unders√łgelse om sundheden hos homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner.
Unders√łgelsen er p√• 62 sider – inkl. bilag er den p√• 322 sider.
Unders√łgelsen blev bestilt i november 2003 og blev budgeteret til 4.800.000 svenske kroner.

* * *
Rapporten i pdf-format.