Transvestisme fjernes fra sygdomsklassifikationen skrev sundhedsminister Torben Lund til Ligestillingsrådet den 29. juli 1994.

Vist 29 gange.
Sundhedsminister Torben Lund skrev den 29. juli 1994 til Ligestillingsrådet, at han har bedt Sundhedsstyrelsen om at foranstalte, at anvendelsen af den særlige kode for transvestisme ikke længere bruges i (den danske) sygdomsklassifikationen.

* * *

Transvestisme fjernes fra sygdomsklassifikationen
Transvestisme fjernes fra sygdomsklassifikationen

Sundhedsministeriet
K√łbenhavn, den 29. juli 1994

Anne Grete Holmgaard
Ligestillingsrådet
Tordenskjoldsgads 27. 3.
l055 K√łbenhavn K.

Kære Anne Grete Holmgaard.

Tak for brevet af 8. juni 1994 om transvestisme.

Den danske sygdomsklassifikation bygger i meget vid udstr√¶kning p√• WHO’s klassifikation, som vi dog ikke er forpligtet til at f√łlge her i landet.

Jeg er enig med dig i, at det er betænkeligt, at transvestisme indgår i sygdomsklassifikationen, og jeg mener da også, der er god grund til at fravige den internationale klassifikation på dette punkt.

Jeg har derfor bedt Sundhedsstyrelsen om at foranstalte, at anvendelsen af den særlige kode for transvestisme ikke længere bruges i sygdomsregistreringen.

Med venlig hilsen
Torben Lund

* * *
Skrivelsen til Ligestillingsrådet i pdf-format.

Skrivelsen til Sundhedsstyrelsen.