Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet i Danmark. 11. juni 2020.

Vist 190 gange.

Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet i Danmark.
Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet i Danmark.

Titel Undersøgelse af udfordringer
og stigma i forhold til at have
en LGBTI-identitet i Danmark
Udarbejdet for Ligestillingsafdelingen,
Miljø- og Fødevareministeriet
Udarbejdet af Als Research
Sprog Dansk
Udgivet 11. juli 2020
Antal sider 187
ISBN-13 978-87-93373-42-6

Undersøgelsen er baseret pü et stort online-spørgeskema besvaret af 3.571 LGBT-personer og 24 dybdegüende interview med LGBTI-personer, 7 interview med rüdgivere fra relaterede rüdgivningstilbud og 3 ekspertinterview.

Als Research:
Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med en følgegruppe bestüende af Signe Nebelong (projektleder i Sex & Samfund), Susanne Branner Jespersen (sekretariatschef i LGBT+ Danmark), Jette Clemmensen (formand for Transpersoner i Danmark), Inge Toft Thapprakhon (talsperson i Intersex Danmark), Tina Thranesen (Vidensbanken om kønsidentitet og medstifter af LGBT KomitÊen), Søren Laursen (medstifter af LGBT KomitÊen) og Christian Graugaard (professor i sexologi v. Aalborg Universitet). Følgegruppen har bidraget til at kvalificere undersøgelsens spørgeskema og interviewguides, hjulpet med distribution af spørgeskemaet og givet centrale inputs til undersøgelsens analyser. Stor tak til alle i følgegruppen.

Ligeledes skal der lyde en tak til Morten Emmerik Wøldike (chefkonsulent i Institut for Menneskerettigheder), Christian Graugaard (professor i sexologi v. Aalborg Universitet) og Jeppe Hald (daglig leder af rüdgivningen til børn og unge i Sex & Samfund), som gennem ekspertinterview har vÌret med til at give inputs og kvalificere undersøgelsen.

* * *
Undersøgelsen viser bl.a.:
  • 53 % af LGBT-personerne oplever, at der generelt er et positivt syn pĂĽ deres LGBT-identitet i Danmark.
  • Betydelige mindretal blandt LGBT-personer oplever udfordringer og stigmatisering i relation til at vĂŚre ĂĽbne, diskrimination og begrĂŚnset frihed til at fĂŚrdes og agere, som de ønsker i det offentlige rum. BĂĽde forventede og oplevede former for stigmatisering udgør sĂĽledes betydelige udfordringer for et mindretal af LGBT-personer i Danmark.
  • Manglende ĂĽbenhed og oplevelser med negative reaktioner pĂĽ ĂĽbenhed hĂŚnger sammen med en øget risiko for bĂĽde psykisk mistrivsel og ensomhed blandt LGBT-personer i Danmark. Forventet og oplevet stigmatisering udgør dermed ikke kun en udfordring for LGBT-personers ligestilling og frihed til at leve, som de ønsker. Stigmatiseringen hĂŚnger ogsĂĽ sammen med en trivselsmĂŚssig udfordring.
  • Ensomhed udgør en alvorlig udfordring for et stort mindretal af LGBT-personer i Danmark. Undersøgelsens data indikerer, at ensomhed er omtrent 5-6 gange mere udbredt blandt LGBT-personer (28 %) end blandt befolkningen generelt (5 %).
  • De ovenfor nĂŚvnte mønstre synes ogsĂĽ at gøre sig gĂŚldende blandt interkønnede, om end der er for fĂĽ respondenter til at konklusionerne med sikkerhed kan generaliseres. Der er samtidig stor intern diversitet blandt de interkønnede.
  • Der ses store interne forskelle mellem grader af ĂĽbenhed og typer af forventet og oplevet stigmatisering blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Transpersoner udgør en sĂŚrligt udsat gruppe i relation til manglende ĂĽbenhed, forventet og oplevet stigmatisering samt mistrivsel og ensomhed. Omvendt oplever bøsser pĂĽ flere omrĂĽder fĂŚrre udfordringer og mindre stigmatisering end andre LGBT-personer. Bøsser er dog sĂŚrligt udsatte pĂĽ visse punkter – eksempelvis i forhold til oplevelser med vold.
  • For mange LGBT-personer gĂĽr der en del ĂĽr fra de første gang opdager eller fornemmer deres LGBT-identitet, til de vĂŚlger at fortĂŚlle nogen om det. Desuden er manglende ĂĽbenhed, mistrivsel og ensomhed sĂŚrligt udbredt blandt unge LGBT-personer.

* * *
Omtale af undersøgelsen hos Als Research, hvor undersøgelsesrapporten kan downloades.
Rapporten: “Undersøgelse om udfordringer og stigma ift. at have en LGBT-identitet i Danmark” hos Als Research.