Zeid Ra’ad Al Hussein ‚Äď FN‚Äôs h√łjkommiss√¶r for menneskerettigheder 2014.

Vist 271 gange.

Zeid Ra'ad Al Hussein
Zeid Ra’ad Al Hussein
Prins Zeid Ra’ad Al Hussein af Jordan overtog funktionen som FN‘s h√łjkommiss√¶r for menneskerettigheder den 1. september 2014 efter generalforsamlingens godkendelse den 16. juni 2014. Han afl√łste Navanethem Pillay og er FN‘s syvende h√łjkommiss√¶r for menneskerettigheder, og den f√łrste med asiatisk, muslimsk og arabisk baggrund, som indtager posten.

Al Hussein er en erfaren international diplomat. Han var fra 2000 til 2007 og igen fra september 2010 til juli 2014 Jordans faste repræsentant ved FN i New York.
Fra 1996 til 2000 var han Jordans stedfortrædende faste repræsentant ved FN.
Fra 2007 til 2010 var han endvidere Jordans ambassad√łr i USA.
I januar 2014 blev han formand for FN‘s Sikkerhedsr√•d og formand for Sikkerhedsr√•dets 1533- og 1521-udvalg vedr√łrende de to sanktionsordninger over for Den Demokratiske Republik Congo og Liberia.

Al Hussein har en lang professionel erfaring og fortrolighed med international ret herunder strafferet, fredsbevaring og fredsskabelse. Han spillede en central rolle i oprettelsen af Den Internationale Straffedomstol og var formand for de komplekse forhandlinger om definitioner m.v. af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

I september 2002 blev Al Hussein valgt som den f√łrste formand for Forsamlingen af deltagerstater i Rom-traktaten om Den Internationale Straffedomstol. Dengang var domstolen under planl√¶gning. Gennem de n√¶ste tre √•r stod han i spidsen for valget af de f√łrste 18 dommere, var mellemmand ved valget af domstolens f√łrste pr√¶sident og gjorde en stor indsats for at f√• udn√¶vnt domstolens f√łrste anklager og dermed samlet set til at g√łre Den Internationale Straffedomstol til en velfungerende institution, p√• trods af betydelige budgetm√¶ssige vanskeligheder og kritik af domstolen fra flere f√łrende nationer.

Efterf√łlgende blev han i 2009 bedt om at lede de afsluttende faser af de indviklede forhandlinger om aggression – identificeret af Den Internationale Milit√¶rdomstol i N√ľrnberg som “den v√¶rste internationale kriminalitet” – specielt med hensyn til den retlige definition og betingelserne for domstolens jurisdiktion. Disse forhandlinger endte med succes og med anvendelse i Kampala og Uganda i juni 2010.

I 2004 blev Mr. Al Hussein udpeget af som Jordans regeringen som Jordans repr√¶sentant og delegationsleder ved Den Internationale Domstol i sagen om muren, som Israel byggede i de besatte pal√¶stinensiske omr√•der. Han repr√¶senterede ogs√• Jordan ved Den Internationale Domstol i december 2009 i de r√•dgivende sager vedr√łrende Kosovos uafh√¶ngighedserkl√¶ring.

Al Hussein repr√¶senterede ligeledes Jordan om atomsikkerhed efter topm√łdet i Washington om atomsikkerhed, der blev indkaldt i april 2010, der startede en samordnet international indsats for at mindske truslen om atomterrorisme.

Al Husseins viden om fredsbevarelse er omfattende. Han tjente som politisk observat√łr ved UNPROFOR (FN‘s fredsbevarende styrke) fra februar 1994 til februar 1996.
I 2004, efter p√•stande om omfattende overgreb bliver beg√•et af FN-soldater, blev han udn√¶vnt til r√•dgiver for FN‘s generalsekret√¶r vedr√łrende seksuel udnyttelse og misbrug. Hans bet√¶nkning fra 2005 fremlagde for f√łrste gang en samlet strategi for afskaffelse af seksuel udnyttelse og misbrug i FN‘s fredsbevarende operationer.
I 2012 blev Al Hussein valgt af FN‘s generalsekret√¶r Ban Ki-moon, som en af fem eksperter vedr√łrende refusioner til lande, der bidrager fredsbevarende tropper.

Han var ogs√• formand for Det R√•dgivende Udvalg for FN’s Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM) og ledede en indsats for at etablere st√łrre strategisk retning for fonden (2004-2007).

Al Hussein har en Bachelorgraf i kunst fra Johns Hopkins University og en doktorgrad i filosofi fra Cambridge University.
Den 14. juni 2008 blev han udnævnt til æresdoktor i jura ved Southern California Institute of Law for sit arbejde for international retfærdighed.
I 1989 til 1994 gjorde han tjeneste som officer i det jordanske √łrkenpoliti.

Al Hussein har været medlem af det rådgivende udvalg for The Institute for Historical Justice and Reconciliation (instituttet for historisk retfærdighed og forsoning) i Haag.
Han har også arbejdet for The Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation, hos International Peace Institute og for The Security Council Report.
Al Hussein har været æresmedlem ved The Center for Global Affairs ved New York University, medlem af den internationale rådgivende bestyrelse ved The International Center for Ethics, Justice and Public Life ved Brandeis University og medlem af bestyrelsen for Krieger School of Arts and Sciences ved Johns Hopkins University.
Al Hussein har ogs√• v√¶ret medlem af Verdensbankens r√•dgivende udvalg vedr√łrende verdensudviklingsrapporten af 2011.

Al Hussein er gift med prinsesse Sarah Zeid. De har to d√łtre og en s√łn.

* * *
Biografisk artikel om Zeid Ra’ad Al Hussein hos FN.