√Ündringsforslag 1 – 45 til forslag om EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering fremlagt den 19. november 2013.

Vist 115 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Den 19. november 2013 fremlagde Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender en skrivelse med 45 √¶ndringsforslag til om forslaget til EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering.

Ændringsforslagene gengives herunder

Ændringsforslag 1 Р45
til forslag om EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering
Ændringsforslag 1 Jean-Pierre Audy
Forslag til beslutning
Led 9
Forslag til beslutning
‚Äď der henviser til retningslinjerne for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI-personer, som blev vedtaget af R√•det for Den Europ√¶iske Union p√• samlingen den 24. juni 2013,
Ændringsforslag
‚Äď der henviser til retningslinjerne for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede (LGBTI-personer), som blev vedtaget af R√•det for Den Europ√¶iske Union p√• samlingen den 24. juni 2013,
Ændringsforslag 2
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt C
Forslag til beslutning
C. der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union i juni 2013 vedtog nogle stærke retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI-personer i Den Europæiske Unions optræden udadtil og kun vil kunne argumentere overbevisende for LGBTI-personers rettigheder, hvis de er beskyttet internt;
Ændringsforslag
C. der henviser til, at R√•det for Den Europ√¶iske Union i juni 2013 vedtog nogle st√¶rke retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI-personer uden for Den Europ√¶iske Union og b√łr sikre, at de beskyttes effektivt i EU;
Ændringsforslag 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
Forslag til beslutning
Punkt D
Forslag til beslutning
D. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker p√• ligestillingsomr√•det gennem “strategien for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015”, p√• handicapomr√•det gennem “den europ√¶iske handicapstrategi 2010-2020” og p√• omr√•det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
Ændringsforslag
D. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker p√• omr√•det ligestilling og ikke-forskelsbehandling gennem “rammestrategien for ikkeforskelsbehandling og lige muligheder for alle”, p√• ligestillingsomr√•det gennem “strategien for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015”, p√• handicapomr√•det gennem “den europ√¶iske handicapstrategi 2010-2020” og p√• omr√•det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
Ændringsforslag 4
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt H
Forslag til beslutning
D. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker p√• ligestillingsomr√•det gennem “strategien for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015”, p√• handicapomr√•det gennem “den europ√¶iske handicapstrategi 2010-2020” og p√• omr√•det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
Ændringsforslag
D. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker p√• omr√•det ligestilling og ikke-forskelsbehandling gennem “rammestrategien for ikkeforskelsbehandling og lige muligheder for alle”, p√• ligestillingsomr√•det gennem “strategien for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015”, p√• handicapomr√•det gennem “den europ√¶iske handicapstrategi 2010-2020” og p√• omr√•det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
Ændringsforslag 4
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt H
Forslag til beslutning
H. der henviser til, at elleve ligestillingsministre [5] i maj 2013 opfordrede Kommissionen til at udarbejde en omfattende EU-politik for LGBTligestilling, og at ti medlemsstater allerede har vedtaget eller diskuterer lignende politikker på nationalt og regionalt plan;
Ændringsforslag
H. der henviser til, at elleve ligestillingsministre [5] i maj 2013 opfordrede Kommissionen til at udarbejde en omfattende EU-politik for LGBTligestilling, og at ti medlemsstater [6] allerede har vedtaget eller diskuterer lignende politikker på nationalt og regionalt plan;
5 Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Sverige, √ėstrig. 5 Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Sverige, Østrig.
6 Belgien, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Italien, Kroatien, Malta, Nederlandene, Portugal, Spanien, Tyskland.
Ændringsforslag 5
Paolo Bartolozzi, Marco Scurria
Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
3a. understreger, at der herved ikke m√• g√łres indgreb i retten til at udtrykke og vise ens tro og meninger i overensstemmelse med princippet om id√©pluralisme, forudsat at der ikke tilskyndes til had, vold eller diskrimination;
Ændringsforslag 6
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4
Forslag til beslutning
4. opfordrer Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante agenturer til at arbejde sammen om en omfattende politik til beskyttelse af de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI-personer over en periode p√• fem til ti √•r, dvs. en k√łreplan, en strategi eller en handlingsplan med nedenst√•ende temaer og m√•l;
Ændringsforslag
4. opfordrer Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante agenturer til at arbejde sammen om en omfattende fler√•rig politik til beskyttelse af de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTIpersoner, dvs. en k√łreplan, en strategi eller en handlingsplan med nedenst√•ende temaer og m√•l;
Ændringsforslag 7
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit A ‚Äď nr. III
II) de relevante EU-agenturer, herunder Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA), Det Europ√¶iske Institut for Ligestilling mellem M√¶nd og Kvinder (EIGE), Det Europ√¶iske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilk√•rene (Eurofound), Det Europ√¶iske Politiakademi (Cepol) og Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor (EASO), b√łr integrere sp√łrgsm√•l ang√•ende seksuel orientering og k√łnsidentitet i deres arbejde og give Kommissionen og medlemsstaterne evidensbaseret r√•dgivning om de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI-personer; √Ündringsforslag
II) de relevante EU-agenturer, herunder Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA), Det Europ√¶iske Institut for Ligestilling mellem M√¶nd og Kvinder (EIGE), Det Europ√¶iske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilk√•rene (Eurofound), Det Europ√¶iske Politiakademi (Cepol), Den Europ√¶iske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), Det Europ√¶iske Retlige Netv√¶rk (EJN) og Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor (EASO), b√łr integrere sp√łrgsm√•l ang√•ende seksuel orientering og k√łnsidentitet i deres arbejde og fortsat give Kommissionen og medlemsstaterne evidensbaseret r√•dgivning om de
grundlæggende rettigheder for LGBTIpersoner;
Ændringsforslag 8
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit A ‚Äď nr. IV
Forslag til beslutning
(IV) Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer og Eurostat regelm√¶ssigt indsamle relevante og sammenlignelige data om situationen for LGBTI-personer i EU;
Ændringsforslag
(IV) Kommissionen og medlemsstaterne b√łr opfordres til regelm√¶ssigt at indsamle relevante og sammenlignelige data om situationen for LGBTI-personer i EU sammen med de relevante agenturer og Eurostat under fuld iagttagelse af EU’s databeskyttelsesregler;
Ændringsforslag 9
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit A ‚Äď nr. v
Forslag til beslutning
V) Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer st√łtte og fremme uddannelse og kapacitetsopbygning for nationale ligestillingsorganer, nationale menneskerettighedsinstitutioner og andre organisationer, der har til opgave at fremme og beskytte de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI-personer;
Ændringsforslag
V) Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer tilskynde til uddannelse og kapacitetsopbygning for nationale ligestillingsorganer, nationale menneskerettighedsinstitutioner og andre organisationer, der har til opgave at fremme og beskytte de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI-personer;
Ændringsforslag 10
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit B ‚Äď nr. i (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) medlemsstaterne b√łr konsolidere de eksisterende EU-regler ved at arbejde for en vedtagelse af det foresl√•ede direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og herved pr√¶cisere bestemmelsernes r√¶kkevidde og de omkostninger, der er forbundet med dem;
Ændringsforslag 11
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit C ‚Äď nr. i (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen b√łr bl.a. s√¶rlig fokusere p√• seksuel orientering ved kontrollen med gennemf√łrelsen af direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv og p√• k√łnsidentitet ved kontrollen med gennemf√łrelsen af direktiv 2006/54/EF om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv;
Ændringsforslag 12
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit C ‚Äď nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen b√łr sammen med de relevante agenturer udstede retningslinjer, der pr√¶ciserer, at transpersoner og interk√łnnede er omfattet af begrebet “k√łn” i direktiv 2006/54/EF om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv;
Ændringsforslag 13
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit C ‚Äď nr. iii (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) ligestillingsorganer b√łr tilskyndes til at informere LGBTI-personer og fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer om deres rettigheder;
Ændringsforslag 14
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit D ‚Äď nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen b√łr fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i alle sine ungdoms- og uddannelsesprogrammer;-{}-
Ændringsforslag 15
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit D ‚Äď nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen b√łr lette udvekslingen af god praksis inden for formel uddannelse, herunder undervisningsmateriale og politikker til bek√¶mpelse af mobning og forskelsbehandling, mellem medlemsstaterne gennem den √•bne koordinationsmetode;
Ændringsforslag 16
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit D ‚Äď nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen b√łr lette udvekslingen af god praksis i alle medlemsstaternes ungdoms- og uddannelsessektorer, herunder ungdomsforsorg og socialt arbejde, mellem medlemsstaterne gennem den √•bne koordinationsmetode;
Ændringsforslag 17
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit E ‚Äď nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen b√łr medtage sundhedssp√łrgsm√•l i relation til LGBTI i de relevante bredere strategiske sundhedspolitikker, herunder sp√łrgsm√•lene om adgang til sundhedspleje, ligestilling p√• sundhedsomr√•det og EU’s globale stemme inden for sundhedsrelaterede emner;
Ændringsforslag 18
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit E ‚Äď nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen b√łr fortsat inden for Verdenssundhedsorganisationen arbejde p√• at fjerne problemer med k√łnsidentitet fra listen over mentale og adf√¶rdsm√¶ssige sygdomme og sikre, at de omklassificeres som ikke-patologiske under forhandlingerne om den 11. udgave af det internationale klassifikationssystem for sygdomme (ICD-11);
Ændringsforslag 19
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit E ‚Äď nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen b√łr st√łtte medlemsstaterne i uddannelsen af sundhedspersonale;
Ændringsforslag 20
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit E ‚Äď nr. IV (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
IV) Kommissionen og medlemsstaterne b√łr iv√¶rks√¶tte forskning om s√¶rlige sundhedssp√łrgsm√•l vedr√łrende LGBTI-personer;
Ændringsforslag 21
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit E ‚Äď nr. V (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
V) medlemsstaterne b√łr tage hensyn til LGBTI-personer i de nationale sundhedsplaner og -politikker og sikre, at uddannelsesplaner, sundhedspolitikker og sundhedsunders√łgelser tager hensyn til s√¶rlige sundhedssp√łrgsm√•l vedr√łrende LGBTI-personer;
Ændringsforslag 22
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit E ‚Äď nr. VI (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
VI) medlemsstaterne b√łr indf√łre eller revidere procedurer for juridisk anerkendelse af k√łn, s√• de fuldt ud respekterer transpersoners ret til v√¶rdighed og fysisk integritet;
Ændringsforslag 23
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit F ‚Äď nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen b√łr bl.a. s√¶rlig fokusere p√• transpersoners adgang til varer og tjenesteydelser ved kontrollen med gennemf√łrelsen af direktiv 2004/113/EF om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser;
Ændringsforslag 24
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit G ‚Äď nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen b√łr sikre, at k√łnsidentitet medtages blandt de forbudte grunde til forskelsbehandling i al fremtidig lovgivning om ligestilling, herunder alle omarbejdninger;
Ændringsforslag 25
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit G ‚Äď nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen b√łr integrere s√¶rlige sp√łrgsm√•l vedr√łrende transpersoner og interk√łnnede i alle relevante EUpolitikker efter samme fremgangsm√•de som i ligestillingsstrategien;
Ændringsforslag 26
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit G ‚Äď nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Medlemsstaterne b√łr sikre, at ligestillingsorganerne f√•r oplysninger om og uddannelse i de rettigheder og s√¶rlige sp√łrgsm√•l, der g√łr sig g√¶ldende for transpersoner og interk√łnnede;
Ændringsforslag 27
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit H ‚Äď nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen b√łr udarbejde retningslinjer for at sikre, at gennemf√łrelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at f√¶rdes og opholde sig frit p√• medlemsstaternes omr√•de og direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenf√łring respekterer alle former for familier, der anerkendes juridisk i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivninger;
Ændringsforslag 28
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit H ‚Äď nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen b√łr som prioritet frems√¶tte forslag om gensidig anerkendelse af alle civilstandsdokumenters virkninger i hele EU, herunder registrerede partnerskaber, √¶gteskaber og retlig k√łnsanerkendelse, med henblik p√• at reducere diskriminerende retlige og administrative barrierer for de borgere og deres familier, der ud√łver deres ret til fri bev√¶gelighed;
Ændringsforslag 29
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit H ‚Äď nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen og medlemsstaterne b√łr unders√łge, om g√¶ldende restriktioner for √¶ndring af civilstands- og identitetsdokumenter for transpersoner skader deres muligheder for at udnytte deres ret til fri bev√¶gelighed;
Ændringsforslag 30
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit H ‚Äď nr. IV (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
IV) de medlemsstater, der har vedtaget lovgivning om samliv, registreret partnerskab eller √¶gteskab for par af samme k√łn, b√łr anerkende lignende bestemmelser vedtaget af andre medlemsstater;
Ændringsforslag 31
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit I ‚Äď nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) medlemsstaterne b√łr sikre retten til ytrings- og forsamlingsfrihed, is√¶r med hensyn til pride-parader og lignende arrangementer, ved at sikre, at disse arrangementer afholdes p√• lovlig vis, og ved at sikre deltagerne effektiv beskyttelse;
Ændringsforslag 32
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit I ‚Äď nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) medlemsstaterne b√łr afholde sig fra at vedtage love og genoverveje eksisterende love, der begr√¶nser ytringsfriheden i forhold til seksuel orientering og k√łnsidentitet;
Ændringsforslag 33
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit I ‚Äď nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen og R√•det for Den Europ√¶iske Union b√łr indtage den holdning, at medlemsstater, der vedtager love, der begr√¶nser ytringsfriheden i forhold til seksuel orientering og k√łnsidentitet, handler i strid med de v√¶rdier, som Den Europ√¶iske Union bygger p√•, og reagere i overensstemmelse hermed;
Ændringsforslag 34
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit J ‚Äď nr. i (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen b√łr overv√•ge og yde medlemsstaterne bistand i forbindelse med s√¶rlige sp√łrgsm√•l vedr√łrende seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk ved gennemf√łrelsen af direktiv 2012/29/EU om rettigheder for, beskyttelse af og st√łtte til ofre for kriminalitet, is√¶r n√•r denne er beg√•et p√• grund af fordomme eller ud fra et diskriminatorisk motiv, der kan have forbindelse med ofrenes personlige karakteristika;
Ændringsforslag 35
Robe rta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit J ‚Äď nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
Ændringsforslag
II) Kommissionen b√łr foresl√• en omarbejdning af R√•dets rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hj√¶lp af straffelovgivningen, der medtager andre former for forbrydelser mod en s√¶rlig persongruppe og tilskyndelse til had, herunder p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
Ændringsforslag 35
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit J ‚Äď nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen b√łr foresl√• en omarbejdning af R√•dets rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hj√¶lp af straffelovgivningen, der medtager andre former for forbrydelser mod en s√¶rlig persongruppe og tilskyndelse til had, herunder p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
Ændringsforslag 36
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit J ‚Äď nr. iii (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen b√łr sammen med de relevante agenturer fremme medlemsstaternes udveksling af god praksis i medlemsstaterne vedr√łrende undervisning og uddannelse af politi, anklagemyndigheder, dommere og hj√¶lpetjenester for ofre mellem medlemsstaterne;
Ændringsforslag 37
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit J ‚Äď nr. IV (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
IV) Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder b√łr bist√• medlemsstaterne med at forbedre deres indsamling af sammenlignelige data om homofobiske og transfobiske hadforbrydelser;
Ændringsforslag 38
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit J ‚Äď nr. V (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
V) medlemsstaterne b√łr registrere og efterforske hadforbrydelser mod LGBTIpersoner og vedtage straffelovgivning, der forbyder tilskyndelse til had p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
Ændringsforslag 39
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit K ‚Äď nr. i (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen b√łr sammen med EASO og de relevante agenturer og inden for rammerne af den eksisterende EUlovgivning og -retspraksis medtage s√¶rlige sp√łrgsm√•l med tilknytning til seksuel orientering og k√łnsidentitet ved gennemf√łrelsen af og kontrollen med asyllovgivningen, herunder direktiv 2013/32/EU om f√¶lles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus og direktiv 2011/95/EU om standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som berettigede til international beskyttelse;
Ændringsforslag 40
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit K ‚Äď nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer sikre passende uddannelse af fagfolk p√• asylomr√•det – herunder ved tilpasning af den eksisterende uddannelse – s√•ledes at det bl.a. sikres, at interviewere og tolke kan h√•ndtere s√¶rlige sp√łrgsm√•l vedr√łrende LGBTI-personer;
Ændringsforslag 41
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit K ‚Äď nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med EASO og i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten sikre, at LGBTI-personers retlige og sociale situation i hjemlandene dokumenteres systematisk, og at disse oplysninger stilles til r√•dighed for dem, der tr√¶ffer afg√łrelse i asylsager, som en del af oplysningerne om hjemlandet;
Ændringsforslag 42
Cornelis de Jong
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit K ‚Äď nr. iv (nyt)
Forslag til beslutning Forslag til beslutning Ændringsforslag
IV) Kommissionen b√łr sammen med EASO foresl√• retningslinjer for, hvordan man bedst kan sikre sikkerheden for LGBTI-personer, der har ans√łgt om asyl og opholder sig i et af medlemsstaternes modtagelsescentre, s√• de ikke bliver udsat for forskelsbehandling, intimidering eller vold;
Ændringsforslag 43
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit L ‚Äď nr. i (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen b√łr forts√¶tte sin nuv√¶rende overv√•gning af sp√łrgsm√•l med tilknytning til seksuel orientering og k√łnsidentitet i tiltr√¶delseslandene;
Ændringsforslag 44
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit L ‚Äď nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, EU’s s√¶rlige repr√¶sentant for menneskerettigheder og medlemsstaterne b√łr systematisk benytte R√•dets retningslinjer til at fremme og beskytte alle menneskerettigheder for LGBTIpersoner og indtage en f√¶lles holdning, n√•r de reagerer p√• kr√¶nkelser af disse rettigheder;
Ændringsforslag 45
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 ‚Äď afsnit L ‚Äď nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen og EUUdenrigstjenesten b√łr give oplysninger indhentet fra EU-delegationerne om situationen for LGBTI-personer i tredjelande til Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor og medlemsstaterne;

Ændringsforslagene hos Europa-Parlamentet.
Sagens dokumentoversigt hos Europa-Parlamentet.